Rychtecký, Antonin; Pauer, Miloš; Janouch, Vojtech; Sýkora, Bohuslav; Stejskal, František;
[#24] Effect of different physical activities on physical performance and some psychophysiological characteristics of youngsters aged 11-14 years
Učinek različnih telesnih aktivnosti na zmogljivost in nekatere psihofiziološke značilnosti 11 in 14 letnih učencev in učenk
Škof, Branko
[#23] Influence of two different cyclic loads on the muscle fatigue and the muscle endurance ability
Učinek dveh različnih cikličnih obremenitev na mišično utrujenost in vzdržljivost
Mišigoj-Duraković, Marjeta; Gošnik-Oreb, Jelka
[#22] Amount of body fat in the body structure of students of the Faculty of physical education in Zagreb
Delež maščobe v telesni strukturi študentov fakultete za telesno kulturo v Zagrebu
Lučič, Zrinka; Viskič-Štalec, Nataša; Žugič, Zoran
[#21] The problem of leadership in basketball
Problem liderstva v košarki
Šturm, Jože; Strel, Janko; Ambrožič, Franci
[#20] Changes in latent morphologic structure of children between 7 and 14 years of age
Spremembe v latentni morfološki strukturi otrok med 7. in 14. letom starosti
Ušaj, Anton
[#19] Do the classical estimators: lactate threshold and onset of blood lactate accumulation assess endurance in a similar way?
Ali klasična kazalca: laktatni prag in začetek akumulacije laktata ocenjujeta vzdržljivost na podoben način?
Doupona Topič, Mojca
[#18] The construction of gender differences in sport
Konstrukcija razlik med spoloma
Čoh, Milan; Škof, Branko; Kugovnik, Otmar; Dolenec, Aleš; Kampmiller, Tomaš; Laczo, Eugen; Holček, Roman; Šelinger, Peter
[#17] Kinematic-dynamic characteristics of maximal velocity of young sprinters
Kinematično-dinamične značilnosti največje hitrosti mladih šprinterjev