Zadražnik, Marko
[#46] Assessing competitive and potential successfulness of advanced young volleyball players
Ocenjevanje tekmovalne in potencialne uspešnosti kakovostnih mladih odbojkašev
Škof, Branko; Strojnik, Vojko
[#45] Local - central fatigue after continuous and interval running
Lokalno centralna utrujenost po neprekinjenem in intervalnem teku
Slamka, Miloš; Moravec, Romana
[#44] Comparision of selected kinematic structure parameters in male and female high jumpers
Primerjava moških in žensk v izbranih kazalcih kinematične strukture skoka v višino
Kampmiller, Tomaš; Slamka, Miloš; Vanderka, Marian
[#43] Comparative biomechanical analysis of 110m hurdles of Igor Kováč and Peter Nedelický
Primerjalna biomehanična analiza teka na 110m ovire Igorja Kovača in Petra Nedelickyja
Jošt, Bojan; Čoh, Milan; Pustovrh, Janez; Ulaga, Maja
[#42] Analysis of selected kinematic variables of the take-off in ski jumps in the finals of the World Cup '99 at Planica
Analiza izbranih kinematičnih spemenljivk odskoka smučarjev skakalcev v finalu svetovnega pokala '99 v Planici
Frőmel, Karel; Sigmund, Erik; Škof, Branko; Murer, Kurt
[#41] Athletics teaching units in the school curriculum of PE - a discrepancy between educational objectives and the pupils' needs and interests?
Atletika v učnem načrtu šolske športne vzgoje - protislovje med vzgojnimi smotri ter potrebami in interesi učencev?
Bala, Gustav
[#40] Some problems and suggestions in measuring motor behaviour of pre-school children
Nekatere težave in napotki za merjenje motoričnega obnašanja predšolskih otrok