Ušaj, Anton
[#55] The application of criterion OBLA in prescribing running endurance training intensity is limited
Uporaba kriterija OBLA pri določanju intenzivnosti vzdržljivostne vadbe pri teku je omejena
Sever, Ivo; Bednarik, Jakob; Šugman, Rajko
[#54] The financing of sports organisations in Croatia and a comparison with Slovenia
Financiranje športnih organizacij v Hrvaški in primerjava s Slovenijo
Kugovnik, Otmar; Nemec, Bojan; Supej, Matej; Čoh, Milan
[#53] Influence of the ski side cut on vibrations in alpine skiing
Vpliv stranskega loka smuči na vibracije pri alpskem smučanju
Kovač, Marjeta; Strel, Janko
[#52] The relation between intelligence and latent motor space
Povezanost med inteligentnostjo in latentnim motoričnim prostorom
Jošt, Bojan; Pustovrh, Janez; Močnik, Renata; Leskošek, Bojan
[#51] Attitudes of the Slovene public toward some content-related questions concerning sports culture
Stališča slovenske javnosti do nekaterih vsebinskih vprašanj kulture športa
Jürimäe,Jaak; Jürimäe, Toivo
[#50] Concurrent resistance and endurance training programme for the improvement of physical fitness in middle-aged obese females
Program hkratne vadbe moči in vzdržljivosti zaizboljšanje telesne pripravljenosti žensk v srednji dobi s povečano telesno težo
Jürimäe,Jaak
[#49] Structural and functional characteristics of the elbow extensors in resistance and endurance trainers
Strukturne in funkcionalne značilnosti iztegovalk komolca pri vadbi moči in vzdržljivosti
Doupona Topič, Mojca; Mrazek, Joachim
[#48] Studying sport and physical education in Cologne and Ljubljana
Študij športa in telesne (športne) vzgoje v Kölnu in Ljubljani
Bednarik, Jakob; Ambrožič, Franci; Močnik, Renata; Kolenc, Marko; Kovač, Marjeta
[#47] Model characteristics of olympic sport organisations in Slovenia
Modelne značilnosti olimpijskih športnih organizacij v Sloveniji