Ušaj, Anton
[#64] Is basic capability important enough to distinguish between groups of different competitive performance levels in wild-water slalom?
Ali je osnovna zmogljivost kajakašev v slalomu na divjih vodah tako pomembna, da razlikuje skupine z različnim tekmovalnim rangom?
Tomažin, Katja; Čoh, Milan; Škof, Branko
[#63] Correlation of morphologic and motor variables with performance of young female sprinters on 60 meters
Povezanost morfoloških in motoričnih spremenljivk z uspešnostjo mladih šprinterk v teku na 60 metrov
Sekulić, Damir; Furjan Mandić, Gordana; Kondrič, Miran
[#62] Influence of step aerobics training programme on chosen dimensions of morphological status in males
Vpliv trenažnega programa step aerobike na nekatere razsežnosti morfološkega statusa moških
Planinšec, Jurij; Čagran, Branka
[#61] Determination of the motor types of younger children by classification into groups
Določanje motoričnih tipov mlajših otrok na osnovi razvrščanja v skupine
Maciaszek, Janusz; Osiński, Wiesław
[#60] Height, weight, body fat, static strength and explosive power of girls aged 10-14 tested with "Eurofit" test
Višina, teža, telesna maščoba in eksplozivna moč deklet med 10. in 14. letom starosti izmerjeno z "Eurofit" testom
Jošt, Bojan; Dolenec, Maja; Pustovrh, Janez; Leskošek, Bojan; Vest, Aleks Leo
[#59] Views held by Slovene coaches on some contents-related issues of their professional work
Stališča slovenskih trenerjev do nekaterih vsebinskih vprašanj njihovega poklicnega delovanja
Dolenec, Maja; Žvan, Milan
[#58] Competitive success of junior female alpine skiers in light of certain chosen tests of co-ordination
Povezanost izbranih razsežnosti prostora koordinacije s tekmovalno uspešnostjo mlajših deklic v alpskem smučanju
Bala, Gustav; Hamza, Istvan
[#57] Efficiency of active and passive verbalisation methods of motor learning for the stability of dynamic stereotypes of pree-school children
Učinkovitost aktivnih in pasivnih metod motoričnega učenja za stabilnost dinamičnih stereotipov pri pred-šolskih otrocih
Bala, Gustav
[#56] Dependence of the motor dimension definition on the mode of result registration procedure of motor test performance
Odvisnost opredelitve motoričnih razsežnosti od načina izračuna rezultata pri motoričnih testih