Pustovrh, Janez
[#105] Relationship among selected dimensions of psychosomatic status and competitive successfulness of cross-country skiers (Branimir Černohorski, Ph.D.)
Povezanost med izbranimi rasežnostmi psihosomatičnega statusa in tekmovalno uspešnostjo smučarjev tekačev (Branimir Černohorski, Ph.D.)
Kajtna, Tanja; Tušak, Matej
[#104] Some psychological studies of high risk sports
Nekatere psihološke študije rizičnih športov
Van Raalte, Judy L; Cunningham, Janna; Cornelius, Allen E; Brewer, Britton W
[#103] Environmental effects on social physique anxiety
Okoljski vplivi na socialno ankisoznost, povezano s fizičnim izgledom
Shachar, Ben; Brewer, Britton W; Cornelius, Allen E; Petitpas, Britton J;
[#102] Career decision making, athltic identity, and adjustment difficulties among retired athletes: a comparision between coaches and noncoaches
Karierne odločitve, športna identiteta in težave pri prilagajanju na konec športne kariere: primerjava med trenerji in ne-trenerji
Zemková, Erika; Dzurenková, Erika
[#101] Functional diagnostics of karate athletes
Funkcionalna diagnostika karateistov
Pejčić, Aleksandra; Žvan, Milan; Krstulović, Saša
[#100] Relationships between muscular strength, anthropometric characteristics and motor abilities in children 11-12 years of age
Razmerje med mišično močjo, antropometričnimi lastnostmi in gibalnimi sposobnostmi otrok, starih 11-12 let
Wen-Guu, Lei; Chung-Jong, Lee
[#99] An assessment of the participation status and attitudes toward recreational activities of senior high school students in taipei
Ocena udeležbe in odnosa srednješolcev višjih letnikov v taipeiju do rekreativnih dejavnosti
Ilves, Kristiine; Jürimäe, Toivo
[#98] Relationship between physical fitness and physical activity in middle-aged females, measured by different questionnaires
Z različnimi vprašalniki merjena povezanost med telesno pripravljenostjo in telesno aktivnostjo pri ženskah srednjih let
Filipčič, Aleš; Filipčič, Tjaša; Leskošek, Bojan
[#97] The influence of tennis motor abilities and basic anthropometric characteristics on the competition successfulness of young tennis players
Vpliv teniško motoričnih sposobnosti in temeljnih antropometričnih značilnosti na tekmovalno uspešnost mladih teniških igralcev in igralk
Erčulj, Frane; Dežman, Brane; Vučković, Goran
[#96] Differences between basic types of young basketball players in terms of different jumps height and ground contact time
Razlike v višini in kontaktnem času različnih skokov treh osnovnih tipov mladih košarkarjev
Šarabon, Nejc
[#112] Transcranial magnetic stimulation offers new possibilities for the study of motor control
Transkranialna magnetna stimulacija odpira nove možnosti za raziskovanje kontrole gibanja
Videmšek, Mateja; Videmšek, Petja; Štihec, Jože; Karpljuk, Damir
[#111] Sports activity and eating habits of 14 year-old male and female pupils
Športna dejavnost in prehranske navade štirinajstletnih deklic in dečkov
Škof, Branko; Cecić Erpič, Saša; Boben, Dušica; Zabukovec, Vlasta
[#110] Differences in some psychological characteristics between pupils with positive and negative attitudes towards endurance activities in physical education
Razlike v nekaterih psiholoških značilnostih med učenci s pozitivnimi in učenci z negativnimi stališči do vzdržljivostnih aktivnosti v športni vzgoji
Sila, Boris
[#109] Frequency of activity in different sports of slovenian adults over a one-year period
Pogostost ukvarjanja odraslih prebivalcev Slovenije z različnimi športnimi aktivnostmi v obdobju enega leta
Kajtna, Tanja; Tušak, Matej; Burnik, Stojan
[#108] Sensation seeking in high-risk sport athletes
Potreba po dražljajih pri športnikih rizičnih športov
Cecić Erpič, Saša; Boben, Dušica; Škof, Branko; Zabukovec, Vlasta; Barić, Renata
[#107] Psychometric properties of the motivational climate inventory in physical education: a confirmatory factor analysis
Psihometrične značilnosti vprašalnika za merjenje motivacijske klime pri pouku športne vzgoje: konfirmatorna faktorska analiza
Bon, Marta; Doupona Topič, Mojca
[#106] Gender differences in televised coverage of handball matches
Razlike med spoloma pri prenašanju rokometnih tekem