Iskra, Janusz; Čoh, Milan
[#136] A review of biomechanical studies in hurdle races
A review of biomechanical studies in hurdle races
Zenić, Nataša; Rausavljević, Nikola; Berčič, Herman
[#135] Leisure-time physical activities: the anthropological benifits and health risks
Telesna aktivnost v prostem času: antropološke prednosti in zdravstvena tveganja
Sigmund, Erik; Frömel, Karel; Sigmundová, Dagmar; Sallis, James F.
[#134] Age and gender patterns of physical activity: the contributions of physical education and organised physical activity
Vzorci telesne aktivnosti glede na starost in spol: delež športne vzgoje in organizirane telesne aktivnosti
McKay, Jane; Lavallee, David; Anderson, Alisa G.; White, Alison
[#133] The influence of athletic identity on cognitive appraisals and coping following underperforming among international track athletes
Vpliv športne identitete vrhunskih atletov na kognitivno ocenjevanje in soočanje z neuspešnostjo v športu
Maciaszek, Janusz
[#132] Body composition and motor fitness as determinants of body balance in elderly men
Telesna konstitucija in motorične sposobnosti kot determinanti telesnega ravnotežja pri starejših moških
Černohorski, Branimir; Doupona Topič, Mojca; Pustovrh, Janez
[#131] Predictability of cross-country skiers' competitive performance in terms of sociological variables
Napoved tekmovalne uspešnosti v smučarskem teku z vidika socioloških spremenljivk
Bala, Gustav; Popović, Boris; Sabo Erne
[#130] Influence of the kindergarten period on the development of children's psychosomatic characteristics
Učinki predšolskega obdobja na razvoj otrokovih psihosomatskih značilnosti
Bala, Gustav; Madić, Dejan
[#129] Influence of the selection of motgor samples on the parsimony of motor space
Vpliv izbire vzorcev motoričnih testov na parsimoničnost motoričnega prostora
Brewer, Britton W.; Buman, Matthew P.
[#144] Attentional focus and endurance performance: review and theoretical integration
Usmerjanje pozornosti in vzdržljivost: pregled in teoretična integracija spoznanj
Škof, Branko; Boben, Dušica; Zabukovec, Vlasta; Cecić Erpič, Saša
[#143] Attitudes to conditioning activities in physical education: a comparison between teachers and pupils
Stališča do vzdržljivostnih aktivnosti v športni vzgoji: primerjava med učitelji in učenci
Supej, Matej; Cernigoj, Marjan
[#142] Relations between different technical and tactical approaches and overall time at men's world cup giant slalom races
Povezave med različnimi tehničnimi in taktičnimi pristopi ter končnim časom na moških tekmovanjih za svetovni pokal v veleslalomu
Pori, Primož; Šibila, Marko
[#141] Analysis of high-intensity large-scale movements in team handball
Analiza najintenzivnejših gibanj v rokometu
Erčulj, Frane; Doupona Topič, Mojca
[#140] Analysis of the organisational characteristics of Slovenian basketball clubs
Analiza organiziranosti slovenskih košarkarskih klubov
Emes, Claudia; Legg, David
[#139] Disability sport simulations in adapted physical activity: experiences of participants
Simulacije v športih za invalide pri prilagojeni telesni vadbi: izkušnje sodelujočih
Chatziefstathiou, Dikaia
[#138] "All sport for all people": the socialist challenge, Coubertin and the ideology of popular olympism
'Vsi športi za vse ljudi': socialistični izziv, Coubertin in ideologija 'popularnega' olimpizma
Baić, Mario; Sertić, Hrvoje; Cvetković, Čedomir
[#137] Differences in physical fitness levels of greco-roman wrestlers with varying degress of success
Razlike v telesni pripravljenosti različno uspešnih rokoborcev grško-rimskega sloga