Bubanj, Saša; Stanković, Ratko; Joksimović, Saša; Bubanj, Radoslav; Joksimović, Stanimir; Kozomara, Goran; Efthimiadis, Pavlos
[#202] Kinematics of accurate inside of foot kick
Kinematika natančne brce z notranjo stranjo stopala
Uher, Ivan; Pullmannová Švedová, Milena; Brtková, Mirianna; Junger, Jan
[#201] Effect of a resistance training on functional fitness in elderly men
Učinek vadbe za moč na funkcionalno telesno pripravljenost starejših moških
Malacko, Julijan
[#200] The canonical relations between the systems of variables of basic motor and cognitive abilities of top footballers
Kanonične povezave med sistemi spremenljivk osnovnih motoričnih in kognitivnih sposobnosti vrhunskih nogometašev
Erčulj, Frane; Bračič, Mitja
[#199] Differences between various types of elite young female basketball players in terms of their morphological characteristics
Razlike v morfoloških značilnostih med različnimi tipi elitnih mladih evropskih košarkaric
Vučković, Goran; James, Nic
[#198] The distance covered by winning and losing players in elite squash matches
Razlike v obsegu gibanja med zmagovalci in poraženci aktivnih faz v vrhunskem squashu
Mateos, Marina: Torregros Miguel; Cruz, Jaume
[#197] Evaluation of a career assistance programme for elite athletes: satisfaction levels and exploration of career decision making and athletic-identity
Ocena programa pomoči za razvoj kariere vrhunskih športnikov: stopnja zadovoljstva ter proučevanje kariernega odločanja in športne identitete
Rošker, Jernej; Kalc, Miloš; Šarabon, Nejc
[#196] An attempt to optimise the active knee angle tracking test while using a cyclic movement pattern
Poskus optimizacije testa aktivnega sledenja položaja v kolenskem sklepu z uporabo ponavljajočega cikličnega vzorca gibanja
Páez, Luís Carrasco; Martínez Díaz, Inmaculada C; de Hoyo Lora, Moisés; Sañudo Corrales, Borja; Ochiana, Gabriela
[#195] Ergometric testing for top-level kayakers: validity and reliability of a discontinuous graded exercise test
Ergometrično testiranje za vrhunske kajakaše: zanesljivost in veljavnost stopnjevanega obremenitvenega testa s prekinitvami
Fonda, Borut; Šarabon, Nejc
[#194] Inter-muscular coordination during uphill cycling in a seated position: a pilot study
Med-mišična koordinacija med kolesarjenjem v klanec v sedečem položaju: študija primera
Sañudo Corrales, Borja; de Hoyo Lora, Moisés; Martínez Díaz, Inmaculada C; Páez, Luís Carrasco; Ochiana, Gabriela
[#193] Health related quality of life and depression in women with fibromialgia syndrome: effects of a long-term exercise program
Z zdravjem povezana kakovost življenja in depresija pri ženskah s sindromom fibromialgije: učinki dolgotrajnega programa vadbe
Vučković, Goran; Dežman, Brane; James, Nic; Erčulj, Frane
[#209] Analysis of the movement intensity of national level basketball guards and centres in defence and offence – a case study
Analiza intenzivnosti gibanja bekov in centrov v obrambi in napadu na košarkarski tekmi – študija primera
Zagorc, Meta; Šimunić, Boštjan; Pišot, Rado; Oreb, Goran
[#208] A comparison of contractile parameters among twelve skeletal muscles of inter-dance couples
Analiza med-mišičnih kontraktilnih lastnosti pri plesnih parih
Zaletel, Petra; Vučković, Goran; James, Nic; Rebula, Andrej; Zagorc, Meta
[#207] A time-motion analysis of ballroom dancers using an automatic tracking system
Analiza gibanja plesalk in plesalcev v standardnih plesih z uporabo sledilnega sistema
Jošt, Bojan
[#206] Differences between better and worse ski jumpers regarding selected ski flying characteristics at the ski flying world championships 2010 in Planica
Razlike med najbolšimi in slabšimi skakalci v izbranih značilnosti letenja na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici 2010
Čuk, Ivan; Držaj, Stane; Karacsony, Istvan
[#205] Triple salto backward tucked from rings (a case study)
Trojni skrčeni salto nazaj s krogov (študij primera)
Supej, Matej; Bračič, Mitja; Čoh, Milan
[#204] The use of a high-end global navigation satellite system in a 100 m sprint
Uporaba visoko-ločljivega globalnega navigacijskega satliteskega sistema v sprintu na 100 m
Nikonov, Anatolij; Burnik, Stojan; Emri, Igor
[#203] Examination of the time-dependent behaviour of climbing ropes under impact loading
Preiskava časovno odvisnega vedenja plezalnih vrvi pri impulznih obremenitvah