Hobza, Vladimír ; Dohnal, Tomáš
[#216] European union: employment driven by sport
Evropska unija: zaposlovanje, odvisno od športa (vključno z industrijo za prosti čas)
Kampmiler, Tomáš; Vanderka, Marián; Šelinger, Peter: Šelingerová, Mariana; Čierna, Dušana
[#215] Kinematic parameters of the running stride in 7 to 18 year - old youth
Kinematični parametri tekaškega koraka pri mladih, starih od 7 do 18 let
Zenić, Nataša; Trajkovski, Biljana; Tomljanović, Mario
[#214] Ability grouping and improvement in swimming skills: an analysis of the objective effects and students’ subjective attitudes
Razvrščanje po sposobnostih in izboljšanje plavalnih sposobnosti; analiza objektivnih učinkov in subjektivnega odnosa študentov
Munivrana, Goran; Plaušić, Jelena; Kondrič, Miran
[#213] The influence of somatotype on young table tennis players’ competitive success
Vpliv somatotipa na tekmovalno uspešnost mladih igralcev namiznega tenisa
Majerič, Matej;Leskošek, Bojan; Cecić Erpič Saša
[#212] The motivation of physical education teachers to participate in permanent professional training courses: an analysis of selected factors
Motivacija učiteljev športne vzgoje za sodelovanje v programih permanentnega izobraževanja: analiza izbranih dejavnikov
Bon, Marta;
[#211] A sports career and education: characteristics of participants in specialised handball classes
Športna kariera in izobraževanje: značilnosti dijakov, vključenih v specializirane rokometne oddelke
Rogulj, Nenad; Vuleta, Dinko; Milanović, Dragan; Čavala, Marijana; Foretić, Nikola
[#210] The efficiency of elements of collective attack tactics in handball
Učinkovitost elementov kolektivne taktike napada v rokometu