Nataša Slak Valek, Miha Lesjak, Jakob Bednarik, Martin Gorjanc, Eva Podovšovnik Axelsson
[#277] IDENTIFYING THE RUNNERS AT 1ST ISTRIAN MARATHON USING CHAID ANALYSES
PREPOZNAVANJE TEKAČEV NA 1. ISTRSKEM MARATONU Z UPORABO CHAID ANALIZE
Matjaž Stare, Uroš Žibrat, Aleš Filipčič
[#276] STROKE EFFECTIVNESS IN PROFESSIONAL AND JUNIOR TENNIS
UČINKOVITOST UDARCEV V PROFESIONALNEM IN MLADINSKEM TENISU
Tine Sattler, Dorica Šajber
[#275] CHANGE OF DIRECTION SPEED AND REACTIVE AGILITY PERFORMANCE – THE RELIABILITY OF A NEWLY CONSTRUCTED MEASURING PROTOCOLS: A BRIEF REPORT
HITROST SPREMEMBE SMERI IN IZVEDBA NEPROGRAMIRANE AGILNOSTI – ZANESLJIVOST NA NOVO ZASNOVANIH MERITVENIH POSTOPKOV: KRATKO POROČILO
Šuker Dragutin, Grgantov Zoran, Milić Mirjana
[#274] INTRARATER AND INTERRATER RELIABILITY OF THE SPIKING EFFICIENCY ASSESSMENT IN TOP MEN'S VOLLEYBALL
ZANESLJIVOST NAPADALNEGA UDARCA V VRHUNSKI MOŠKI ODBOJKI
Matjaž Hribar
[#273] FROM REAWAKENING TO DOMINATION: DEVELOPMENT OF THE SLOVENIAN HOCKEY IN THE FIRST DECADE AFTER THE SECOND WORLD WAR AS SEEN BY SLOVENIAN MEDIA AND WITNESSES
OD PONOVNEGA PREBUJANJA DO NADVLADE: RAZVOJ SLOVENSKEGA HOKEJA V DESETLETJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI SKOZI OČI SLOVENSKIH MEDIJEV IN ŠE ŽIVEČIH AKTERJEV
Capranica L., Foerster J., Keldorf O., Leseur V., Vandewalle P. , Doupona Topic M., Ābeļkalns I., Keskitalo R., Kozsla T., Figueiredo A., Guidotti F.
[#272] THE EUROPEAN ATHLETE AS STUDENT NETWORK (“EAS”): PRIORITISING DUAL CAREER OF EUROPEAN STUDENT-ATHLETES
EVROPSKA MREŽA ZA ŠTUDENTE ŠPORTNIKE