Volume 16, No. 1-2

Authors: Bubanj, Saša; Stanković, Ratko; Joksimović, Saša; Bubanj, Radoslav; Joksimović, Stanimir; Kozomara, Goran; Efthimiadis, Pavlos

Kinematics of accurate inside of foot kick

Kinematika natančne brce z notranjo stranjo stopala

Abstract (English)

The aims of this research were to quantify the range in values of examined kinematic variables and the existence of statistically significant differences in values of the kinematic variables in accurate attempts of soccer kicks inside the foot, subsequent to approach abreast, within an angle of 0 degree and angled approaches, within angles of 30 and 60 degrees. The sample of subjects consisted of 20 professional soccer players of F.C. ‘Radnički’ from Niš, Serbia. A high-speed camera operating at 300 Hz was used to record the inside-foot kicking technique, in a horizontal plane. One-way ANOVA showed significant differences in the values of all examined variables, with the exception of the linear velocity of the ball after the kick and the duration of foot-ball contact. There are certain ranges in the values of the examined variables within which the accuracy was achieved. Also, although the angle of attack of the swing foot significantly differed compared to angle of approach of soccer player (0, 30 and 60 degrees), subjects automatically set their swing foot in almost a similar position before the kick, and hit the target.

Keywords (English)

biomechanics analysis, soccer, angle of approach, differences

Abstract (Slovenian)

Cilj raziskave je bil izmeriti vrednosti preučevanih kinematičnih spremenljivk in ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v vrednostih omenjenih kinematičnih spremenljivk pri natančnih nogometnih brcah z notranjo stranjo stopala po približanju žogi pri kotu 0 stopinj ter pod kotoma 30 in 60 stopinj. V vzorcu preizkušancev je bilo 20 poklicnih nogometašev iz nogometnega kluba 'Radnički' iz Niša, Srbija. Za snemanje tehnike brcanja z notranjo stranjo stopala v vodoravni ravnini smo uporabili hitro kamero, ki je delovala s frekvenco 300 Hz. Enosmerna analiza variance je pokazala pomembne razlike v vrednostih vseh preučevanih spremenljivk, z izjemo linearne hitrosti žoge po brci in trajanja stika stopalo-žoga. V nekaterih razponih vrednosti preučevanih spremenljivk so bile dosežene natančne vrednosti. Poleg tega so preizkušanci, kljub temu da se je kot udarca noge pomembno razlikoval od kota približevanja nogometaša (0, 30 in 60 stopinj), svojo nogo pred brco samodejno nastavili v skoraj enak položaj in nato strelj

Keywords (Slovenian)

biomehanska analiza, nogomet, kot približevanja, razlike

Complete article in PDF format

complete article