Volume 16, No. 1-2

Authors: Fonda, Borut; Šarabon, Nejc

Inter-muscular coordination during uphill cycling in a seated position: a pilot study

Med-mišična koordinacija med kolesarjenjem v klanec v sedečem položaju: študija primera

Abstract (English)

The aim of this case study report was to outline the effects of uphill cycling on the muscle activity pattern and to practically test the methodological approach for the main study. The purpose was to observe the differences in the electromyographic (EMG) activity of eight leg muscles while a subject was cycling under three laboratory conditions: cycling on a level surface, cycling on a 10% incline , and cycling on a 20% incline. A quantitative evaluation of the EMG signals was carried out using (i) the timing of the muscles on-off activity with the 10% of MVC set as a threshold and (ii) calculating the differences between the activations of the same muscle under the three cycling conditions. In both cases, the muscles’ activation pattern was observed in the context of the crank-angle position. Preliminary observations suggest that the incline affects the inter- and intra-muscular coordination pattern with greatest modulation in two joint muscles of the thigh. The measurement tool, used to evaluate the differences in timing and amplitude, was found to be a promising evaluation approach and will be used in the main study.

Keywords (English)

cycling, EMG, incline.

Abstract (Slovenian)

Cilj študije primera je bil predstaviti učinke kolesarjenja v klanec na vzorce mišične aktivnosti in istočasno praktično preizkusiti metodološki pristop za glavno študijo. Namen je bil preveriti razlike v osmih glavnih mišicah nog med: (i) ravninskim kolesarjenjem, (ii) kolesarjenjem v 10 % naklon in (iii) kolesarjenjem v 20 % naklon z dvema različnima analizama. Želeli smo ugotoviti časovno razporejenost mišične aktivnosti, kjer smo vzeli 10 % največje zavestne kontrakcije za prag, ki določa začetek in konec aktivnega dela. Naknadno smo preverili razlike v amplitudi. Generalno je naklon učinkoval na med-mišično in znotraj-mišično koordinacijo. Metodološki pristop je dobro prikazal razlike v časovnih in amplitudnih lastnostih mišične aktivnosti in bo zato uporabljen tudi v glavni štud

Keywords (Slovenian)

kolesarstvo, EMG, naklon.

Complete article in PDF format

complete article