Volume 10, No. 1

Authors: Van Raalte, Judy L; Cunningham, Janna; Cornelius, Allen E; Brewer, Britton W

Environmental effects on social physique anxiety

Okoljski vplivi na socialno ankisoznost, povezano s fizičnim izgledom

Abstract (English)

Social physique anxiety (SPA; Hart, Leary, & Rejeski, 1989), the fear of evaluation of one’s physique and physical appearance by others, has been associated with avoidance of exercise behaviour and other negative health outcomes. The purpose of this research was to examine the relationship between SPA and environmental factors. In the first study, SPA of college students (N = 225) was assessed immediately after participants imagined themselves in each of three campus environments (i.e., fitness center, dining hall, and library). A repeated-measures ANOVA indicated that participants’ SPAS scores were significantly greater in the fitness center and dining hall than in the library. Study 2 replicated and extended Study 1 with female (n = 70) and male (n = 50) exercisers in three similar but actual environments (i.e., fitness center, dining hall, and library). ANOVA indicated that participants’ SPAS scores were significantly greater in the fitness center than in the library and that females had significantly higher SPA than males. The results suggest that SPA is malleable and subject to environmental influences. Research identifying the specific factors that lead to elevated SPA in certain environments may help enhance exercise participation.

Keywords (English)

social physique anxiety, environment, exercise

Abstract (Slovenian)

Socialna anksioznost, povezana s fizičnim izgledom (SPA - Social physique anxiety: Hart, Leary,
& Rejeski, 1989), strah pred ocenjevanjem fizičnega izgleda s strani drugih, je povezan z izogibanjem telesni vadbi in drugimi negativnimi vplivi na zdravje. Namen te raziskave je bil preučiti razmerje med SPA in okoljskimi dejavniki. V prvi študiji smo ocenjevali SPA študentov (N = 225) takoj zatem, ko so si sodelujoči zamislili same sebe v treh različnih s študijem povezanih okoljih (tj. v fitnes centru, menzi in knjižnici). ANOVA za ponovljene meritve je pokazala, da so bile vrednosti udeležencev po SPA lestvici bistveno višje v fitnes centru in menzi kot v knjižnici. Druga študija je ponovljena, vendar razširjena prva študija, v kateri so sodelovali preizkušanci obeh spolov (ženske: n = 70; moški: n = 50) v treh podobnih, vendar realnih okoljih (tj. v fitnes centru, menzi in knjižnici). ANOVA je pokazala, da so bile vrednosti udeležencev po SPA lestvici bistveno višje v fitnes centru kot v knjižnici in da so bile precej višje vrednosti zabeležene pri ženskah kot pri moških. Rezultati kažejo, da je SPA spremenljiva in odvisna od okoljskih vplivov. Raziskava, ki bi opredelila specifične dejavnike, ki povzročajo večjo SPA v določenih okoljih, bi pripomogla k pogostejši va

Keywords (Slovenian)

socialna anksioznost, povezana s fizičnim izgledom, okoljski dejavniki, vadba

Complete article in PDF format

complete article