Volume 10, No. 1

Authors: Shachar, Ben; Brewer, Britton W; Cornelius, Allen E; Petitpas, Britton J;

Career decision making, athltic identity, and adjustment difficulties among retired athletes: a comparision between coaches and noncoaches

Karierne odločitve, športna identiteta in težave pri prilagajanju na konec športne kariere: primerjava med trenerji in ne-trenerji

Abstract (English)

Identity is considered a central contributor to the career development process in athletes and is thought to influence adjustment to sport career termination. For former athletes, choosing to become a coach may both reflect identity status and affect adjustment to the transition out of sport. In the present study, differences in vocational behaviour, athletic identity, and transitional adjustment difficulties between retired athletes who chose to be coaches (n = 117) and retired athletes who chose careers not related to sport (n = 29) were assessed. Retired athletes were asked to respond to measures of athletic identity, tendency to foreclose, career exploration, transitional adjustment difficulties, life satisfaction, and career choice satisfaction. Relative to non-coaches, coaches reported a stronger tendency to foreclose and less engagement in exploration of career possibilities other than coaching. Coaches and no-ncoaches did not differ in retrospective reports of athletic identity at the time of retirement, but non-coaches had significantly weaker athletic identity at the time of assessment. No differences were found in transitional adjustment difficulties.

Keywords (English)

?

Abstract (Slovenian)

Identiteta velja za enega pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na razvoj športne kariere ter na prilagajanje na zaključek športne kariere. Karierna odločitev bivših športnikov, da postanejo trenerji, lahko odraža status identitete ter s tem vpliva na prilagajanje na pošportno življenje. V tej študiji smo proučevali razlike v poklicnem vedenju, športni identiteti in težavah ob prilagajanju na pošportno življenje med bivšimi športniki, ki so se odločili za poklic trenerja (n = 117), in bivšimi športniki, ki so si izbrali poklicno kariero, nepovezano s športom (n = 29). Bivši športniki so odgovarjali na vprašanja o športni identiteti, raziskovanju kariernih možnosti, težavah s prilagajanjem na pošportno življenje, življenjskem zadovoljstvu in zadovoljstvu z izbrano poklicno kariero. Za bivše športnike, ki so po koncu tekmovalne kariere postali trenerji, je v večji meri značilen zaprti identitetni položaj, poklicne možnosti pa so raziskovali manj intenzivno kot ne-trenerji. Rezultati so pokazali, da se skupini ne razlikujeta v retrospektivnem poročilu o športni identiteti ob koncu športne kariere, vendar pa so imeli bivši športniki ne-trenerji manj izraženo športno identiteto v času merjenja. Med skupinama ni bilo razlik v oceni težav s prilagajanjem na pošportno življenje, življenjskem zadovoljstvu in zadovoljstvu z izbrano poklicno kariero. Rezultati potrjujejo, da je evalvacija identitete pomemben dejavnik v načrtovanju razvoja športne kari

Keywords (Slovenian)

prehodi v športni karieri, identiteta, trenerstvo, konec športne kariere

Complete article in PDF format

complete article