Volume 10, No. 1

Authors: Zemková, Erika; Dzurenková, Erika

Functional diagnostics of karate athletes

Funkcionalna diagnostika karateistov

Abstract (English)

The paper deals with functional diagnostic of karate athletes in different ages by means of the laboratory tests. The results of long-term studies showed as a suitable method for the assessment of multi choice reaction time the agility test, for explosive power of lower limbs a ten and sixty-second tests on the jump ergometer, for strength a ten-second test on the isokinetic cycle ergometer, for anaerobic abilities a thirty-second load on the treadmill in the form of tethered running, and for aerobic capabilities the spiroergometric examination. Such an evaluation of sport performance in karate athletes based on functional tests can contribute to more effective training planning with subsequent enhancement of their performance.

Keywords (English)

karate, functional diagnostics, aerobic abilities, anaerobic abilities, explosive power

Abstract (Slovenian)

Članek opisuje funkcionalno diagnostiko različno starih športnikov karateistov, ki je bila ugotovljena z uporabo različnih testov. Rezultati dolgotrajnih študij so pokazali, da so primerne metode za ocenjevanje izbirnega reakcijskega časa test spretnosti, za eksplozivno moč nog pa deset in šestdeset sekundni testi na skakalnem ergometru. Metoda za ocenjevanje moči je deset sekundni test na izokinetičnem cikličnem ergometru, za anaerobno sposobnost trideset sekundna obremenitev na tekalni stezi pri teku z omejeno hitrostjo in za oceno aerobne sposobnosti spiroergometrijski pregled. Takšno ovrednotenje športne sposobnosti športnikov karateistov na podlagi funkcionalnih testov lahko pripomore k bolj učinkovitemu načrtovanju vadbe in posledično izboljša njihovo zmogljiv

Keywords (Slovenian)

karate, funkcionalna diagnostika, aerobne sposobnosti, anaerobne sposobnosti, eksplozivna moč

Complete article in PDF format

complete article