Volume 10, No. 1

Authors: Pejčić, Aleksandra; Žvan, Milan; Krstulović, Saša

Relationships between muscular strength, anthropometric characteristics and motor abilities in children 11-12 years of age

Razmerje med mišično močjo, antropometričnimi lastnostmi in gibalnimi sposobnostmi otrok, starih 11-12 let

Abstract (English)

To gain deeper insight into the integral anthropological status of children 11-12 years of age, the 11-test and measure battery, assessing anthropological status, was applied on a sample of 1058 primary school fourth-graders (540 boys and 518 girls). In the study three variables measuring muscular strength were criterion variables, whereas four anthropometric and four motor variables were the predictor variables. Canonical correlation analysis revealed that in the subsample of boys the two pairs of canonical factors were determined. Boys performed better in the tests of explosive leg power and isometric arm strength endurance if they had lower values of body mass, subcutaneous fat, and body voluminosity, and better gross body co-ordination and aerobic endurance. According to the second canonical factor boys performed better in the trunk strength endurance of a dynamic type test if they had better scores in the movement frequency and hamstrings flexibility tests. In the subsample of girls the statistically significant association existed only in the first pair of canonical factors. Girls performed well in the strength/power tests if they had lower values of body mass and subcutaneous fat and better scores in the movement frequency, gross body coordination, flexibility and aerobic endurance tests.

Keywords (English)

strength/power, anthropometric characteristics, motor abilities, children

Abstract (Slovenian)

Za ugotavljanje celovitega antropološkega statusa otrok, starih 11-12 let smo uporabili merilno baterijo z 11 testi. V študiji je sodelovalo 1058 osnovnošolcev iz četrtih razredov (540 dečkov, 518 deklic). Uporabili smo tri kriterijske spremenljivke mišične moči ter osem prediktorskih spremenljivk (štiri antropometrične in štiri gibalne spremenljivke). Kanonična korelacijska analiza je pokazala, da sta v podvzorcu dečkov značilna dva para kanoničnih dejavnikov. Dečki, ki so imeli nižje vrednosti telesne mase, podkožnega maščevja in voluminoznosti telesa kot tudi boljšo koordinacijo vsega telesa in aerobno vzdržljivost, so dosegli boljše rezultate pri testih eksplozivne moči nog in izometrične mišične vzdržljivosti rok. Glede na drug kanonični dejavnik so imeli dečki boljše rezultate mišične vzdržljivosti trupa pri dinamičnem testu, če so se bolje odrezali pri frekvenci gibanja in testih gibljivosti podkolenskih vezi. Pri podvzorcu deklic je statistično pomembna povezava obstajala le med prvim parom kanoničnih dejavnikov. Deklice so se dobro odrezale pri testih moči/sile, če so imele manjše vrednosti telesne mase in podkožnega maščevja ter so dosegle boljše rezultate pri frekvenci gibanja, koordinaciji vsega telesa, gibljivosti in testih aerobne vzdržljivo

Keywords (Slovenian)

moč/sila, antropometrične značilnosti, gibalne sposobnosti, otroci

Complete article in PDF format

complete article