Volume 16, No. 1-2

Authors: Sañudo Corrales, Borja; de Hoyo Lora, Moisés; Martínez Díaz, Inmaculada C; Páez, Luís Carrasco; Ochiana, Gabriela

Health related quality of life and depression in women with fibromialgia syndrome: effects of a long-term exercise program

Z zdravjem povezana kakovost življenja in depresija pri ženskah s sindromom fibromialgije: učinki dolgotrajnega programa vadbe

Abstract (English)

This study aims to assess the effect of a program combined by aerobic, strengthening and flexibility exercises in patients with fibromyalgia (FM) in relation to health related quality of life and psychological health status. Forty-two women with FM were randomly allocated to one of two groups: an experimental group that would conduct aerobic exercise, strength and flexibility exercises and a usual care control group, for 24 weeks. They were evaluated by using Short-form Health Survey (SF-36), and the psychological health status by using Beck Depression Inventory (BDI) for depression levels. Significant improvements were observed after the intervention for the combined exercise program in both quality of life (SF-36) and psychological health status (depression) and mainly in SF-36 mental health, physical function, bodily pain and vitality domain, while control group patients even experienced a decrement in some of those variables such as bodily pain. Shown results confirm that a combination of aerobic exercise, strengthening and flexibility is beneficial to improve psychological health status in patients with FM. Therefore this practice can be recommended to FM patients.

Keywords (English)

Fibromyalgia, Exercise, Depression, Quality of life.

Abstract (Slovenian)

Cilj raziskave je oceniti učinke programa za bolnice s fibromialgijo (FM), sestavljenega iz aerobnih vaj ter vaj za moč in gibljivost. Namen študije je ugotoviti učinke tega programa na kakovost življenja, povezano z zdravjem in psihološkim zdravstvenim stanjem. Dvainštirideset žensk s FM smo naključno razporedili v eksperimentalno skupino, ki je 24 tednov izvajala aerobno vadbo ter vaje za moč in gibljivost oziroma v kontrolno skupino. Zdravstveno stanje smo ocenjevali z vprašalnikom Short-Form Health Survey (SF-36), njihovo psihično zdravje pa z Beckovim vprašalnikom depresivnosti (BVD). Po izvajanju programa kombinirane vadbe je bilo ugotovljeno precejšnje izboljšanje, tako v kakovosti življenja (SF-36) kot tudi v psihičnem zdravju (depresija). Izboljšanje smo ugotovili tudi z drugimi lestvicami SF-36, ki merijo mentalno zdravje, telesno funkcioniranje, telesno bolečino in vitalnost. Stanje pri kontrolni skupini se je v nekaterih spremenljivkah, kot je telesna bolečina, poslabšalo. Rezultati potrjujejo, da se bolnicam s FM priporoča izvajanje kombinirane aerobne vadbe z vajami za moč in gibljivost, saj takšna vadba pripomore k boljšemu psihičnemu zdravstvenemu sta

Keywords (Slovenian)

fibromialgija, vadba, depresija, kakovost življenja

Complete article in PDF format

complete article