Volume 8, No. 2

Authors: Jurak, Gregor; Kovač, Marjeta; Strel, Janko

How Slovene primary school pupils spend their summer holidays

Preživljanje poletnih počitnic slovenskih osnovnošolcev

Abstract (English)

The purpose of the research was to analyse how Slovene primary school pupils spend their summer holidays. The analysis included 7,344 Slovene primary school pupils and was based on a questionnaire completed by children at home. The data were analysed by means of the calculation of Pearson’s ?2 coefficient, Spearman’s correlation coefficient and the discriminant analysis. It has been established that during the summer holidays the Slovene primary school pupils are more active as far as sport is concerned than a few years ago; as regards other aspects, they spend their summer holidays in a more healthy way as well. Their organized and unorganized sports activities during this period of time are mostly affected by the sports activity of their parents. The analysis of the sports activities primary school pupils take part in during the summer holidays shows that they mostly engage in the following activities: cycling, swimming, playing football and roller skating. There are differences between the sexes, since boys prefer team sports, whereas girls prefer individual sports activities, with less physical contact and requiring less muscular exertion.

Pupils would like to take part in sports activities in the school gym during the summer holidays. We therefore propose a national project which would enable the use of school gyms during summer holidays.

Keywords (English)

pupils, primary school, sports activity, summer holidays, free time

Abstract (Slovenian)

Namen raziskave je bil analizirati način preživljanja poletnih počitnic slovenskih osnovnošolcev. V raziskavo je bilo vključenih 7344 učencev slovenskih osnovnih šol. Za analizo smo uporabili vprašalnik, ki so ga učenci izpolnjevali doma. Podatke smo analizirali z izračunom Pearsonovega ?2 koeficienta, Spearmanovega koeficienta ranga korelacije in diskriminantno analizo. Ugotavljamo, da so slovenski osnovnošolci med poletnimi počitnicami bolj športno dejavni kot pred leti; tudi sicer preživljajo poletne počitnice bolj zdravo. Na njihovo športno organizirano in neorganizirano udejstvovanje v tem času najbolj vpliva športna dejavnost njihovih staršev.
Analiza športnih dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali med poletnimi počitnicami, kaže, da osnovnošolci največ kolesarijo, plavajo, igrajo nogomet in rolajo. Pri tem obstajajo razlike med spoloma, saj fantje izbirajo več ekipnih športnih iger, dekleta pa več individualnih športnih dejavnosti, kjer je manj medsebojnih dotikov in ki zahtevajo manjši obseg mišičnega naprezanja. Učenci si med poletnimi počitnicami želijo športnega udejstvovanja v šolski telovadnici, zato predlagamo nacionalni projekt aktiviranja šolskih telovadnic v počitniškem č

Keywords (Slovenian)

učenci, osnovna šola, športna dejavnost, poletne počitnice, prosti čas

Complete article in PDF format

complete article