Volume 8, No. 1

Authors: Ušaj, Anton

Kinetics of basic endurance and basic speed endurance characteristics throughout one olympic season in white water slalom kayak

Časovni potek vrednosti kazalcev osnovne vzdržljivosti in osnovne hitrostne vzdržljivosti skozi eno olimpijsko tekmovalno sezono v slalomu kajaka na divjih vodah

Abstract (English)

The aim of the study was to ascertain whether the one and/or bi-cycle training periodisation was accompanied by similar one and/or bi-cycle adaptation. Two groups of paddlers of the Slovene national team in slalom wild water kayak: an “Olympic” group of three paddlers and “Non-Olympic” group of four paddlers, who did not qualify to the Olympic Games, participated in a one year follow-up throughout the Olympic competition season. The Olympic group had bi-cycle and the Non-Olympic group one-cycle training periodisation. They performed the two tests several times throughout the Olympic season. In the incremental testing protocol (ITP) the velocity determined by Lactate Threshold (vLT), Onset of Blood Lactate Accumulation (vOBLA) and maximal velocity (vmax) characteristics were used. The second was test of “Eight”, where the time of completing the test (t8), heart rate (HR8), and lactate concentration (LA8) were used. The results showed that velocities vLT, vOBLA and vmax did not differentiate the groups. In the Olympic group periodisation showed an unexpected monocyclic response with very small changes. In the Non-Olympic group, the paddlers’ response periodisation was closer to monocyclic expectations. Time t8 fluctuated in a bi-cycle manner in both groups. This was expected for the Olympic group but was not accompanied by monocyclic changes of training in the Non-Olympic group. Of the other characteristics, LA8 and pH8 showed expected fluctuations in both groups. The study showed an absence of a typically significant relationship between training periodisation and periodisation of the selected characteristics of basic paddlers’ performance in the two groups of the highest level of international wild water kayakers. Therefore, the practical application of training-based periodisation seems not to be always accurate in top level sport.

Keywords (English)

wild water kayak, slalom, training periodisation, paddlers’ response periodisation

Abstract (Slovenian)

Cilj naloge je bil ugotoviti ali je vadbena ciklizacija, ocenjena s pomočjo kazalcev količine in intenzivnosti vadbe v skupini kajakašev na divjih vodah v slalomu, ki so nastopili na Olimpijskih igrah (Olympic) in tistih, ki se niso uvrstili na to tekmovanje (Non-Olympic) skladna z ciklizacijo učinkov vadbe: kazalcev osnovne vzdržljivosti in osnovne hitrostne vzdržljivosti. Vadba prve skupine (trije udeleženci Olimpijskih iger) je namreč imela značilnosti dvojne, vadba druge skupine (štirje člani nacionalne ekipe, ki je nastopala v svetovnem pokalu) pa enojne ciklizacije. Opravili so dva testa: prvi, večstopenjski obremenilni test (ITP) in test "Eight", oba na mirni vodi. Za oceno osnovne vzdržljivosti so v ITP uporabljeni laktatni prag (LP), prag izraženega povečanja laktata (OBLA) in največja obremenitev (vmax). V testu "Eight" so za oceno osnovne hitrostne vzdržljivosti uporabljeni čas veslanja (t8), frekvenca srca (HR8), vsebnost laktata (LA8) in pH krvi (pH8). Rezultati naloge kažejo, da hitrosti veslanja vLP, vOBLA in vmax ne razlikujejo obeh skupin. V skupini Olympic ciklizacija učinkov vadbe kaže nepričakovano en cikel z zelo majhnimi spremembami. V skupini Non-Olympic so ravno tako značilnosti ciklizacije bliže enojnemu ciklu, ki je pričakovan. V testu "Eight", čas t8 fluktuira v obliki dvojne ciklizacije in sicer v obeh skupinah. To je pričakovano za skupino Olympic, toda v nasprotju s pričakovanim odzivom enojne ciklizacije skupine Non-Olympic. Druge značilnosti: LA8 in pH8 kažejo pričakovane fluktuacije obeh skupin, toda z zmanjšanim spreminjanjem pH8. Raziskava kaže odsotnost tipične povezave med osnovnimi značilnostmi vadbene ciklizacije in izbranimi značilnostmi ciklizacije učinkov vadbe športnikov visokega mednarodnega nivoja. Torej je praktična uporaba vadbene ciklizacije, ki naj bi povzročila predvidljivo cikličnost sprememb osnovne vzdržljivosti in osnovne hitrostne vzdržljivosti v vrhunskem športu dejansko dokaj omej

Keywords (Slovenian)

kajak na divjih vodah, slalom, vadbena ciklizacija,ciklizacija učinkov vadbe

Complete article in PDF format

complete article