Volume 8, No. 1

Authors: Supej, Matej; Kugovnik, Otmar; Nemec, Bojan

New advances in racing slalom technique

Nova napredovanja v tekmovalni slalomski tehniki

Abstract (English)

In the past years, the radical changes in the shape and materials of the slalom skis affected the skiing technique. This area is the subject of intensive investigations. Our previous work in measurement of kinematic and dynamic parameters in the alpine skiing initiated new advances in slalom racing technique. The changes are so significant that we propose the new racing technique. In this study we present several biomechanical advantages of the new technique according to the current one. Substantial dynamic analyses have been performed and have been proven with the Kolmogorov-Smirnov statistical tests. Up to now, all performed measurements, even with the elite ski racers, show the superiority of the proposed technique.

Keywords (English)

alpine skiing, slalom, technique, dynamics, measurement

Abstract (Slovenian)

V zadnjih letih se je zelo močno spremenila geometrija slalomskih tekmovalnih smuči. Naglemu razvoju mora slediti tudi tehnika, ki mora čim bolj izkoristiti novo opremo. Predhodne meritve kinematičnih in dinamičnih parametrov pri alpskem smučanju ter študij tekmovalne tehnike so nas privedli do novih izboljšav tekmovalne slalom tehnike. Spremembe so tako značilne, da predlagamo novo tekmovalno tehniko. Opravljena je bila izdatna analiza dinamike, ki so jo potrdili tudi Kolmogorov-Smirnov statistični testi. Vse meritve do sedaj, tudi tiste z vrhunskimi tekmovalci, so se izšle v prid nove tehn

Keywords (Slovenian)

alpsko smučanje, slalom, tehnika, dinamika, meritve

Complete article in PDF format

complete article