Volume 8, No. 1

Authors: Kropej, Veronika L.; Videmšek, Mateja

Parents and sport activity of their preschool children

Starši in športna aktivnost njihovih predšolskih otrok

Abstract (English)

The aim of this research is to determine the possibilities of achieving higher sports activity among preschool children. We have used a questionnaire for children’s parents to gather data for this research. The sample included 154 parents. This research has shown that there are factors that could increase sport activities among preschool children and that these factors are directly influenced by the children's parents. These factors are: parents' involvement in sport activities, spending active holidays together, sociability, and their parents’ positive attitude towards sport.

Keywords (English)

sport, child, kindergarten, parents, environment, questionnaire, maximum likelihood method

Abstract (Slovenian)

S pomočjo raziskave smo želeli ugotoviti, kakšne so možnosti za doseganje čim večje športne aktivnosti predšolskih otrok. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali starši. Vzorec je vseboval 154 staršev. Ugotovili smo, da obstajajo dejavniki, ki lahko povečujejo športno aktivnost otrok in na katere imajo starši neposreden vpliv, in sicer: športna dejavnost staršev, aktivno preživljanje počitnic družine, navajanje otroka na družbo in starševsko pozitivno mnenje o špo

Keywords (Slovenian)

šport, otrok, vrtec, starši, okolje, anketni

Complete article in PDF format

complete article