Volume 8, No. 1

Authors: Jürimäe, Jaak; Jürimäe, Toivo

Leptin response to two hours of rowing in college-level female rowers

Leptinski odziv na dvourno veslanje pri veslačicah "college" kakovosti

Abstract (English)

The plasma leptin response to a single endurance rowing training session in 10 female college level single scull rowers was investigated. All venous blood samples were obtained during the follicular phase of the menstrual cycle. At first, resting blood samples were obtained in the morning after an overnight fast twice with 48 h between sampling (leptin concentration: 11.0(8.1 vs 11.6(9.4 ng.ml-1; p=0.97). Venous blood samples were also obtained after on-water rowing lasting about 2 h (7518 ( 293 s; distance covered 18.9 ( 1.4 km; heart rate 150 ( 7 beats.min-1). Blood lactate concentration did not change significantly during training session (from 1.6 ( 0.4 to 1.9 ( 0.5 mmol.l-1) indicating that training was performed at moderate intensities. Leptin values were significantly reduced after prolonged rowing by a mean 44%. Insulin and glucose values were also decreased after prolonged rowing. Plasma leptin concentration after an endurance rowing training session was related (r=-0.64; p<0.05) to the distance covered. No such relation was observed for other measured blood biochemical parameters. Regression analyses demonstrated a positive relationship between total body fat mass and plasma leptin (R2>0.70; p<0.001) regardless of sampling time in female rowers. In conclusion, our findings indicate that a prolonged low-intensity training session results in an energy deficit beyond the threshold that is necessary to reduce plasma leptin concentration without changing body fat mass in female rowers. It was suggested that plasma leptin could be regarded as a key signal for metabolic adaptation to endurance rowing training session in female endurance athletes.

Keywords (English)

leptin, prolonged rowing, female athletes

Abstract (Slovenian)

Članek proučuje odziv leptina v plazmi (leptina) na enkratno vzdržljivostno veslaško vadbo desetih veslačic "college" kvalitete v enojcu. Vsi venski krvni vzorci so bili pridobljeni med folikularno fazo menstrualnega ciklusa. Na začetku so bili krvni vzorci v mirovanju pridobljeni zjutraj, po nočnem gladovanju, dvakrat z 48-timi urami med vzorčenjema (koncentracija leptina: 11.0±8.1 proti 11.6±9.4 ng.ml-1; p=0.97). Vzorci venske krvi so bili pridobljeni tudi po približno dvournem veslanju na vodi (7518±293 s; opravljena razdalja 18.9±1.4 km; srčni utrip 150±7 u.min-1). Koncentracija laktata v krvi se v toku veslanja ni bistveno spremenila (od 1.6 ± 0.4 do 1.9 ± 0.5 mmol.l-1), kar kaže, da je bila vadba opravljena pri zmerni intenzivnosti. Vrednosti leptina so bile značilno zmanjšane po veslanju, v povprečju za 44%, znižane so bile tudi vrednosti insulina in glukoze. Koncentracija leptina po veslanju je bila povezana (r=-0.64; p<0.05) s preveslano razdaljo, za ostale izmerjene krvne biokemične parametre povezava ni bila dobljena. Regresijske analize so prikazale pozitivno povezavo med skupno količino telesne maščobe in leptinom (R2>0.70; p<0.001), ne glede na trenutek vzorčenja. Torej naše ugotovitve kažejo, da daljša vadba nižje intenzivnosti povzroči energijski deficit pod ravnijo, ki je potrebna, da se zmanjša koncentracija leptina, ne da bi hkrati bila spremenjena količina maščobne mase pri veslačicah. Tako predlagamo, da je leptin lahko uporabljen kot ključni signal za metabolično prilagoditev na vzdržljivostno veslaško vadbo pri vzdržljivostnih športni

Keywords (Slovenian)

leptin, veslanje, vzdržljivost, športnice

Complete article in PDF format

complete article