Volume 8, No. 1

Authors: Filipčič, Aleš; Završki, Srečo

Relation between two aerobic capacity tests and competitive successfulness of junior tennis players

Povezava med dvema testoma aerobnih kapacitet in tekmovalno uspešnostjo mladih teniških igralcev

Abstract (English)

A sample of 42 tennis players, between 12 and 14 years of age, performed a laboratory test on a treadmill and a running test on an athletic track. Both were used to measure aerobic capacity of the subjects. Two predictive variables were chosen maximal O2 consumption, running test on 2400 m and a criterion variable - competitive successfulness. The correlation between the predictive variables and competitive successfulness was analysed with the Pearson correlation coefficient. The results show that the correlation of competitive successfulness with running endurance and aerobic power is weak, but statistically significant.

Keywords (English)

tennis, endurance, competitive successfulness, correlation

Abstract (Slovenian)

Na vzorcu 42 teniških igralcev, starih od 12 do 14 let, sta bila opravljena laboratorijski test na tekoči preprogi ter tekaški test na atletski stezi. Z obema smo želeli izmeriti aerobne kapacitete merjencev in ugotoviti kakšna je možnost napovedovanja tekmovalne uspešnosti ob pomoči obeh testov. Izbrali smo dve napovedni spremenljivki - maksimalna poraba kisika, tekaški test na 2400 m in eno kriterijsko spremenljivko (tekmovalna uspešnost). Povezanost med izbranima spremenljivkama in tekmovalno uspešnostjo v tenisu je bila analizirana s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Rezultati kažejo, da so povezave med tekmovalno uspešnostjo in tekaško vzdržljivostjo ter aerobno močjo šibko izražene, vendar statistično značilne. Nizka in statistično neznačilna povezanost se kaže med obema napovednima spremenljivk

Keywords (Slovenian)

tenis, vzdržljivost, tekmovalna uspešnost,povezanost

Complete article in PDF format

complete article