Volume 6, No. 1-2

Authors: Ušaj, Anton

The application of criterion OBLA in prescribing running endurance training intensity is limited

Uporaba kriterija OBLA pri določanju intenzivnosti vzdržljivostne vadbe pri teku je omejena

Abstract (English)

The criterion »onset of blood lactate accumulation« (OBLA) determined in an incremental testing protocol frequently corresponds to maximal lactate steady state phenomenon (max- LAss) during continuous exercise. The aim of this study was to ascertain whether the above-mentioned relationship between both phenomena exists also for intermittent running. Nine healthy runners participated in an incremental testing protocol of repeated 1200 m distances and a training session of 8 x 2000 m, repeated at increased velocities until they were unable to complete the entire session at the required running velocity.

Results showed that vOBLA corresponded to maxLAss during training for seven of the runners, but at increased [LA] = 5.7±1.2 mmol/l, which is in contrast to LAOBLA = 4 mmol/l. In contrast, for the two remaining runners, [LA] changed in an non–linear manner. Heart rate (HR) reached steady values of 171± 8 b/min, similar as HROBLA= 170±9 b/min. When the running velocity was increased to vOBLA+0.2 m/s, a dramatic decrease in running distance occurred because of exhaustion. This phenomenon was accompanied by an increase in [LA]. In contrast to expectations, HR did not increase significantly (175 ± 7 b/min). It may be concluded that OBLA may represent a velocity corresponding to maxLAss for most subjects, however it failed to influence blood [LA] response during the test and training sufficiently, to be taken as similar and/or predictable. It seems that HROBLA cannot be used as a precise criterion for the determination of HRmaxLAss during training, because it cannot differentiate between vmaxLAss and higher velocity, which effects the early fatigue phenomenon. This means that the OBLA criterion may be a weak method for prescription of running intensity during endurance training.

Keywords (English)

testing, OBLA, endurance training, steady state

Abstract (Slovenian)

Kriteriju začetnega kopičenja laktata v krvi (OBLA), uporabljenem v večstopenjskem obremenilnem testu, pogostokrat ustreza najvišje stacionarno stanje vsebnosti laktata (maxLAss) pri neprekinjeni obremenitvi. Želeli smo ugotoviti ali se omenjena povezanost med obema pojavoma ohranja tudi pri uporabi metode s ponavljanji. Devet zdravih tekačev je opravilo dva testa: test ponovljenih tekov na 1200 m razdaljah in test - vadbo 8x2000 m s hitrostjo, ki se je v različnih testnih dneh spreminjala z namenom, da bi ugotovili tisto najvišjo hitrost, pri kateri tekač še zmore opraviti testiranje v celoti. Rezultati kažejo, da hitrost teka vOBLA ustreza hitrosti, pri kateri se pojavi tudi maxLAss in sicer pri sedmih tekačih, toda pri povečani [LA] = 5.7 ± 1.2 mmol/l, kar je različno od vsebnosti, ki je podlaga za kriterij OBLA (4 mmol/l). Pri preostalih dveh tekačih se [LA] spreminja nelinearno. Frekvenca srca (HR) fluktuira stacionarno pri vrednostih 171 ± 8 u/min, podobno kot HROBLA = 170 ± 9 u/min. Povečanje hitrosti teka na vOBLA+0.2 m/s je povzročilo zgodnejšo utrujenost, tako da nihče od tekačev ni zaključil testiranja. Omenjen pojav spremlja povečanje [LA]. Nasprotno pričakovanemu, pa se HR ne spremeni (175 ± 7 u/min). Lahko zaključimo, da kriterij OBLA lahko določa tisto hitrost teka, ki pri uporabi metode s ponavljanji sovpada s pojavom maxLAss pri večini preiskovancev, toda pri različni [LA], ki je ni mogoče predvideti. Zgleda, da HR, ki jo določa OBLA ne more biti dovolj natančen kazalec intenzivnosti teka, ki bi ločeval med intenzivnostjo, ki še ustreza najvišjemu stacionarnemu stanju za laktat in nekoliko višjo hitrostjo, ki povzroči zgodnjo utrujenost. To kaže na dokajšnjo omejenost pri uporabi kriterija OBLA pri vzdržljivostni va

Keywords (Slovenian)

testiranje, OBLA, vzdržljivostna vadba, stacionarno stanje

Complete article in PDF format

complete article