Volume 6, No. 1-2

Authors: Sever, Ivo; Bednarik, Jakob; Šugman, Rajko

The financing of sports organisations in Croatia and a comparison with Slovenia

Financiranje športnih organizacij v Hrvaški in primerjava s Slovenijo

Abstract (English)

The principal aim of the article is to analyse the financing of sports organisations in Croatia and to draw a comparison with the financing of sports organisations in Slovenia. The analysis involved those sports organisations in Croatia and Slovenia which provided the final balances of their accounts for 1998. Sports organisations in Croatia are mostly financed through their own activities. Accordingly, one can conclude that their model of financing resembles the European model of sports financing. The Slovenian and Croatian models of income and expenditure of sports organisations are very similar. Slovenian sports organisations are relatively more financed by private sources.

Keywords (English)

Croatia, Slovenia, financing, sports organisation, funding, expenditure

Abstract (Slovenian)

Glavni namen sestavka je analizirati financiranje športnih organizacij v Hrvaški in ga primerjati s financiranjem športih organizacij v Sloveniji. Analiza je bila opravljena na športnih organizacijah na Hrvaškem in v Sloveniji, ki so v letu 1998 oddale zaključne račune. Športne organizacije na Hrvaškem se financirajo pretežno z lastno dejavnostjo. Glede na to lahko zaključimo, da model financiranja športnih organizacij na Hrvaškem odgovarja evropskemu modelu financiranja športa. Slovenski in hrvaški model prihodkov in odhodkov športnih organizacij sta si zelo podobna. Slovenske športne organizacije se v večji meri financirajo iz privatnih vi

Keywords (Slovenian)

Hrvaška, Slovenija, financiranje, športne organizacije, prihodek, odhodek

Complete article in PDF format

complete article