Volume 6, No. 1-2

Authors: Kugovnik, Otmar; Nemec, Bojan; Supej, Matej; Čoh, Milan

Influence of the ski side cut on vibrations in alpine skiing

Vpliv stranskega loka smuči na vibracije pri alpskem smučanju

Abstract (English)

In the paper we studied the influence of the ski side cut on vibrations during the ski turn. Vibrations were measured using ground reaction force measuring system. In our tests we found out that the vibrations on skis with emphasized side cut are generally lower comparing to the skis with classical side cut. On the other hand, carving skis can provoke excessive vibration in the case of side skidding. We have explained this phenomena using a heuristic model of side skidding for carving skis. The model was verified with the measurements on the ski slope.

Keywords (English)

measurement, skiing, mathematical model

Abstract (Slovenian)

V članku smo preučevali odvisnost vibracij med izvedbo smučarskega zavoja in geometrijo stranskega loka smuči. Z uporabo sistema za merjenje reakcijskih sil podlage smo pokazali, da smuči s poudarjenim stranskim lokom v splošnem povzročajo manj vibracij med izvedbo zavoja kot smuči s klasičnim stranskim lokom. Med študijem pa smo identificirali situacije, kjer lahko smuči s poudarjenim stranskim lokom povzročijo dodatne vibracije. Fenomen smo razložili s heurističnim modelom oddrsavanja pri smučeh s poudarjenim stranskim lokom, ki smo ga verificirali z meritvami na ter

Keywords (Slovenian)

merjenje, smučanje, matematični model

Complete article in PDF format

complete article