Volume 6, No. 1-2

Authors: Jürimäe,Jaak; Jürimäe, Toivo

Concurrent resistance and endurance training programme for the improvement of physical fitness in middle-aged obese females

Program hkratne vadbe moči in vzdržljivosti zaizboljšanje telesne pripravljenosti žensk v srednji dobi s povečano telesno težo

Abstract (English)

The purpose of the study was to determine the effects of a ten-week concurrent resistance and endurancetraining programme for improving physical fitness of middle-aged obese females. Eleven obese (body mass index BMI>27.0 kg/m2) and 13 control (BMI<27.0 kg/m2) females participated in the investigation. Three series of anthropometrical measurements were taken according to the O-scale Physique Assessment System. The ratio of waist to hip circumference (WHR) was calculated. Body composition was measured with the bioelectrical impedance method (Bodystat 500, UK). Individual physical working capacity (PWC) was measured with the cycle ergometer test. One repetition maximum leg extension (1RM LE) was used to assess maximal isoinertial strength. Training sessions were performed three times per week and resistance training consisted of four exercises (leg extension, bench press, sit-ups, leg press). The subjects performed four circuits at maximal possible speed, using a work-to-rest ratio of 60 sec. The 75% 1RM load and 8-12 repetitions per set were used. The duration of resistance exercises was 32 min, which was followed by 30 min of continuous walking at the intensity of ? 75% maximum heart rate.

Keywords (English)

?

Abstract (Slovenian)

Namen študije je bil ugotoviti učinek deset-tedenske hkratne vadbe moči in vzdržljivosti za izboljšanje telesne zmožnosti debelih žensk srednjih let. Enajst debelih žensk (indeks telesne mase BMI>27.0 kg/m2) in trinajst v kontrolni skupini (BMI<27.0 kg/m2) je sodelovalo v študiji. Opravljene so bile tri meritve antropometričnih mer glede na "O-scale Physique Assessment System", iz dobljenih podatkov je bilo izračunano razmerje pas-boki (WHR). Telesna sestava je bila izmerjena z metodo bioelektrične impedance (Bodystat 500, UK), delovna zmogljivost (PWC) pa s testom na bicikel-ergometru. Za oceno maksimalne izometrične moči je bil uporabljen test enkratne maksimalne nožne iztegnitve (1RM LE).

Vadba je potekala trikrat-tedensko. Vadbo moči so predstavljale štiri vaje (iztegnitev noge, potisk s prsi, dviganje trupa in potisk z nogami). Vadeče so opravile štiri serije z največjo možno hitrostjo, ob razmerju vadba-počitek 60 s. Uporabljena je bila obtežitev 75% 1RM in 8-12 ponovitev v seriji. Vadba odpora je trajala 32 min, sledilo je 30 min neprekinjene hoje z intenzivnostjo približno 75% maksimalnega srčnega utripa.

Debele ženske so imele značilno (p<0.05) višje kožne gube, obsege in premere. PWC in 1RM LE moč sta tudi bila značilno višja v skupini debelih. WHR je bil značilno negativno povezan z vsemi izmerjenimi indeksi telesne zmogljivosti pri debelih, pri kontrolni skupini pa ne; medtem, ko je neto telesna masa značilno pozitivno povezana z omenjenimi indeksi pri debelih, ne pa tudi pri kontrolni skupini. Telesna teža, odstotek telesne tolšče, količina telesne tolšče in vsota 8SF so se značilno zmanjšale po izvedenem programu vadbe pri debelih ženskah, medtem ko ni bil opažen značilen vpliv vadbe na telesne značilnosti kontrolne skupine. PWC se je značilno izboljšal pri obeh skupinah, 1RM LE moč pa se je značilno povečala le pri kontrolni skupini. Zdi se torej, da hkratna vadba moči in vzdržljivosti za izboljšanje telesne zmogljivosti predstavlja sprejemljivo obliko telesne aktivnosti za zmanjšanje telesne teže in izboljšanje zmogljivosti srčno-žilnega sistema debelih žensk srednjih

Keywords (Slovenian)

debelost, ženske, kombinirana vadba, telesna teža, zmogljivost, srčno-žilni sistem-

Complete article in PDF format

complete article