Volume 6, No. 1-2

Authors: Jürimäe,Jaak

Structural and functional characteristics of the elbow extensors in resistance and endurance trainers

Strukturne in funkcionalne značilnosti iztegovalk komolca pri vadbi moči in vzdržljivosti

Abstract (English)

The purpose of this investigation was to compare the myosin heavy chain (MHC) isoform expression of the triceps brachii muscle and isoinertial, isometric and isokinetic strength indices in bodybuilders (B; n=5), competitive rowers (R; n=5) and untrained control (C; n=5) subjects. Muscle tissue samples were analysed for MHC isoform content using electrophoresis. The B possessed significantly smaller (p<0.05) percentage of MHC type IIb proteins (12.9±7.1 %) than R (31.2±2.7 %) and C (38.2±3.0 %) groups (i.e., BR? C). Significant differences existed in isoinertial strength among B and R subjects (i.e., B>R? C), while isometric and isokinetic strength were not significantly different among trained groups. However, the ES transformation of data demonstrated that large differences existed between B and other groups for isometric and isokinetic strength (i.e., B>R? C). A statistically significant negative correlation (p<0.05) was found between MHC type IIb isoforms and isoinertial strength index (r= –0.68). The MHC type IIa proteins were positively related to all the strength measures considered (r= 0.51–0.61; p<0.05). These data demonstrated different patterns of MHC isoform expression among the different groups of athletes and it is suggested that these differences on occasion may affect the expression of strength.

Keywords (English)

MHC isoforms, resistance training, endurance training, strength indices

Abstract (Slovenian)

Namen študije je bil primerjati izoformne miozinske težke verige (MHC) mišice triceps brachii ter izoinercijski, izometrični in izokinetični indeks moči bodybuilderjev (B; n=5), veslačev (V; n=5) in netreniranih subjektov - kontrolna skupina (K; n=5). V vzorcih mišičnega tkiva je bila izmerjena vsebnost MHC z uporabo elektroforeze. Skupina B je imela značilno (p<0,05) manjši odstotek MHC tip IIb beljakovin (12,9±7,1 %) kot V (31,2±2,7 %) in K (38,2±3,0 %), torej BV? K). Značilne razlike obstajajo v izokinetični moči med B in V (torej B>V? K), medtem ko pri izoinercijski in izokinetični moči ni bilo značilnih razlik med obema treniranima skupinama. "VU pretvorba" podatkov je pokazala tudi, da obstajajo velike razlike med B in drugima skupinama v izometrični in izokinetični moči (torej B>V? K). Statistično značilna (p<0,05) negativna korelacija je bila dobljena med MHC tip IIb izoformami in izoinercijskim indeksom moči (r=-0,68). Vsebnost MHC tip IIa beljakovin je bila pozitivno povezana z vsemi uporabljenimi indeksi moči (r=0,51-0,61; p<0,05). Izmerjeni podatki kažejo na različne vzorce izražanja MHC izoforme merjenih skupin športnikov, menimo, da te razlike lahko včasih vplivajo na izražanje m

Keywords (Slovenian)

MHC izoforme, trening moči, trening vzdržljivosti, indeksi moči

Complete article in PDF format

complete article