Volume 6, No. 1-2

Authors: Doupona Topič, Mojca; Mrazek, Joachim

Studying sport and physical education in Cologne and Ljubljana

Študij športa in telesne (športne) vzgoje v Kölnu in Ljubljani

Abstract (English)

The article has been based on an intercultural research project comparing the university education of specialists in sport and physical education in Germany and Slovenia. 400 German students and 200 Slovene students were questioned concerning the perception and evaluation of the study and their living conditions and their professional future expectations. We applied Chi˛ and t-test. Results of our study shows parallels between the situation of the German and Slovene students as well as differences. The established quantitative differences are discussed in the light of more complex qualitative differences. Some conclusions concerning the idea of unified curriculum and equal job perspectives in united Europe are drawn. At the same time, however, the importance and the value of national cultural identity should not be neglected.

Keywords (English)

studying sport, international comparison, students, perception, evaluation, expectations, living conditions

Abstract (Slovenian)

Članek je plod mednarodne raziskave, ki obravnava in medsebojno primerja univerzitetni študij športa in telesne (športne) vzgoje v Nemčiji in v Sloveniji. V vzorec je bilo vključenih 400 nemških in 200 slovenskih študentov. Spraševali smo jih o zaznavanju in vrednotenju njihovega študija, njihovih življenjskih pogojih in o njihovih poklicnih pričakovanjih. Za ugotavljanje razlik smo uporabili Chi˛ in t-test. Rezultati raziskave kažejo tako podobnosti kot tudi razlike v položaju nemških in slovenskih študentov. Ugotovljene kvantitativne razlike so obravnavane v luči bolj kompleksnih kvalitativnih razlik. Podani so tudi nekateri zaključki glede ideje poenotenega kurikuluma in enakih poklicnih perspektiv v združeni Evropi. Kljub temu je izpostavljena pomembnost in vrednost nacionalne kulturne identit

Keywords (Slovenian)

študij športa, mednarodna primerjava, študenti, zaznavanje, vrednotenje, pričakovanja, življenjski pogoji

Complete article in PDF format

complete article