Volume 16, No. 1-2

Authors: Uher, Ivan; Pullmannová Švedová, Milena; Brtková, Mirianna; Junger, Jan

Effect of a resistance training on functional fitness in elderly men

Učinek vadbe za moč na funkcionalno telesno pripravljenost starejših moških

Abstract (English)

This study determined the effectiveness of a three-month program of regular exercises for the improvement of the functional performance of elderly men. The 30 subjects, aged 65–69, who took part in this trial were assigned either to an exercise group or a control group. The following variables were measured with the Senior Fitness Test (SFT test): muscular strength of lower and upper body, aerobic endurance, flexibility of lower and upper body, agility/dynamic balance and body-mass index. In the exercise group, 15 subjects completed the training program to the end of the trial; they showed significant performance improvement in lower and upper body muscular strength, aerobic endurance, agility/dynamic balance, but minimal or no significant performance improvement in lower and upper body flexibility, while the control subjects showed minimal or no improvement in all SFT subtests.

Keywords (English)

senior fitness test, elderly, functional performance, strength

Abstract (Slovenian)

V raziskavi smo ugotavljali učinke trimesečnega programa redne vadbe na izboljšanje funkcionalne zmogljivosti starejših moških. V poskusu je sodelovalo 30 merjencev, starih od 65 do 69 let, ki so bili razporejeni v primerjalno ali vadbeno skupino. S testom za ugotavljanje telesne pripravljenosti starejših (Senior Fitness Test, SFT) smo izmerili naslednje spremenljivke: mišična moč spodnjega in zgornjega dela telesa, aerobna vzdržljivost, prožnost spodnjega in zgornjega dela telesa, gibljivost/dinamično ravnotežje in indeks telesne mase. V vadbeni skupini je 15 merjencev izvedlo vadbeni program in na koncu raziskave so se pri vadečih zelo povečali mišična moč v spodnjem in zgornjem delu telesa, aerobna vzdržljivost in gibljivost/dinamično ravnotežje, medtem ko je bilo izboljšanje prožnosti spodnjega in zgornjega dela telesa minimalno ali neznačilno; v kontrolni skupini pa je bilo v vseh podtestih SFT izboljšanje minimalno ali ga sploh ni b

Keywords (Slovenian)

test ugotavljanja telesne pripravljenosti starejših, starejši, funkcionalna zmogljivost, moč

Complete article in PDF format

complete article