Volume 16, No. 3

Authors: Čuk, Ivan; Držaj, Stane; Karacsony, Istvan

Triple salto backward tucked from rings (a case study)

Trojni skrčeni salto nazaj s krogov (študij primera)

Abstract (English)

Since Jury Koroljev (Soviet Union) performed a triple salto backward tucked on rings for the first time at the European Championship in 1981, not many gymnasts have performed this extraordinary element. Before the Olympic Games in Sydney 2000 we made recordings of the successful attempt of Zoltan Supola (height 1.69 m, weight 62.1 kg), a member of the Hungarian national team during preparations in Tata (Hungary). For kinematic analyses we used Sušanka’s body model. Data were analysed with a 3D CMAS kinematical system. Forces on the rings were calculated with specially designed software for 2D inverse dynamics by Colja (1995). The triple salto backward is characterised by very high force (11.70 G) and momentum (4617 Nm) on the rings in the preparation phase, a very fast rotation around the x axis during the flight (860 º/s), a very small moment of inertia during the flight and it requires extreme grip strength in the preparation phase and during the flight (pulling knees as close as possible to the trunk), extreme strength and fast work of the trunk and leg flexors (receiving into and maintaining a tucked position), as well as extreme strength of the leg extensors (landing from 3.18m).

Keywords (English)

biomechanics, kinematics, rings, triple salto backward tucked

Abstract (Slovenian)

Jurij Koroljev je leta 1981 na Evropskem prvenstvu kot prvi na svetu izvedel trojni skrčeni salto nazaj s krogov. Od takrat dalje ni imel veliko posnemovalcev, saj je prvina izjemno zahtevna. Pred olimpijskimi igrami leta 2000 v Sydneju smo posneli uspešne izvedbe trojnih skrčenih saltov nazaj s krogov vrhunskega madžarskega telovadca Zoltana Supolo (telesna višina 1,69 m in telesna teža 62,1 kg) na pripravah v Tati (Madžarska) Kinematične analize smo izvedli s 3D CMAS sistemom, kjer smo uporabili Sušankim model človeka. Za izračun sil na kroge smo uporabili poseben računalniški program, ki ga je razvil Colja (1995). Za trojni skrčeni salto so značilne zelo velike sile na kroge (11,7G) in navor (4617Nm) v pripravljalnem delu prvine, zelo visoka kotna hitrost vrtenja v letu (860º/s), zelo majhen vzrtajnostni moment med letom. Prvina zahteva izjemno močan prijem v pripravljalnem delu in letu (močno vlečenje goleni k trupu), zahteva izjemno moč upogibalk trupa in nog (za izvedbo skrčenega položaja) in izjemno močne iztegovalke nog (doskok z višine 3,18 m).

Keywords (Slovenian)

biomehanika, kinematika, krogi, trojni skrčeni salto nazaj

Complete article in PDF format

complete article