Volume 16, No. 3

Authors: Zaletel, Petra; Vučković, Goran; James, Nic; Rebula, Andrej; Zagorc, Meta

A time-motion analysis of ballroom dancers using an automatic tracking system

Analiza gibanja plesalk in plesalcev v standardnih plesih z uporabo sledilnega sistema

Abstract (English)

The physical effort of athletes has been widely studied e.g. in soccer (Bangsbo, Krustrup and Mohr, 2006), but has not received much attention in dance. Consequently the physical demands of six ballroom (BR) dance couples (three adult International couples (“Adult”) and three elite youth couples (“Youth”)) were analysed when performing BR dances. The dances were recorded directly onto DVD using one camera located directly above the dance floor at a frequency of 25 frames per second. The recordings were analysed with the SAGIT tracking system to determine the trajectories, distance and speed of the dancers.

A comparison of the Adult and Youth couples’ trajectories showed that the younger, less experienced dancers used the basic choreographic form through the circle while the Adult couples consistently used the inner space of the dance floor. The biggest differences between the two sets of dancers were found in the Waltz, Tango and Quickstep. The dynamics of movement (distance covered and speed) tended to decrease in line with the experience of the dancing couple involved. The Adult couples made longer and faster trips than the Youth couples for all dances except the Foxtrot. These performance differences seemed to relate to the softness in the complex movements which was apparent in the speed of the Adult dancers whereas the simpler movements of the Youth dancers did not allow this feature to be distinguished.

Keywords (English)

dance, ballroom, trajectory, distance covered, speed of movement, SAGIT

Abstract (Slovenian)

Številni avtorji so preučevali telesno obremenitev različnih športnikov, na primer v nogometu (Bangsbo, Krustrup and Mohr, 2006), vendar pa tovrstnih raziskav v plesu še ni bilo. Analizirali smo gibanje in obremenitev v petih standardnih plesih (BR) na šest plesnih parov, med katerimi so bili trije članski in trije mladinski pari. Plesne pare smo snemali na DVD, z uporabo kamere s frekvenco 25 posnetkov na sekundo, ki je bila nameščena navpično nad plesiščem. Posnetke smo analizirali s sledilnim sistemom SAGIT ter tako določili trajektorije, razdalje in hitrosti plesalk in plesalcev.

Primerjava trajektorij članskih in mladinskih parov kaže, da so mlajši in manj izkušeni pari uporabljali osnovne koreografske forme plesanja po krožnici, medtem ko so članski pari veliko bolj uporabljali tudi notranji del plesnega prostora. Najizrazitejše razlike med dvema skupinama plesnih parov so bile v počasnem valčku, tangu in hitrem fokstrotu. Dinamika gibanja (razdalja in hitrost) pa se je zmanjševala skladno s količino plesnih izkušenj. Članski pari so v primerjavi z mladinskimi pari prikazali daljša in hitrejša potovanja po prostoru v vseh plesih razen v počasnem fokstrotu. Razlike v nastopu članskih in mladinskih parov lahko najverjetneje povežemo z lahkotnostjo zapletenih gibanj pri članskih parih, medtem ko so gibanja mladinskih parov preprostejša.

Keywords (Slovenian)

ples, standardni plesi, trajektorije, razdalja, hitrost gibanja, SAGIT

Complete article in PDF format

complete article