Volume 16, No. 3

Authors: Zagorc, Meta; Šimunić, Boštjan; Pišot, Rado; Oreb, Goran

A comparison of contractile parameters among twelve skeletal muscles of inter-dance couples

Analiza med-mišičnih kontraktilnih lastnosti pri plesnih parih

Abstract (English)

Dancesport is one of the younger and less-researched sports and involves an emphasis on the energy and the informational component of motorics and on aesthetics. A co-ordinated long-term body movement pattern is essential for learning and adapting the body’s efficiency to master dancesport. Therefore, the goal of our research was to analyse intra-muscular contractile parameters in inter-dance couples. Using the tensiomyographic method, we measured the intrinsic mechanic contractile properties of 12 skeletal muscles in 16 participants (eight dance couples, men 19.1 ± 3.6 years; women 18.3 ± 3.2 years). We found that inter-couple asymmetries are present where males have faster gastrocnemius and hand extensor muscles and in females’ quadriceps and upper back muscles. Inter-couple symmetry was presented as the quotient between the contraction time of the male and female dancer in each couple. In some muscles we could observe a more than 50% deviation, especially for biceps femoris, rectus femoris, tibialis anterior and latissimus dorsi muscles. In the conclusion we confirm lateral and gender-based differences in dance couples. The average differences are logical consequences of male/female roles in dancing, while individual differences are sometimes quite large and should be treated with care by special coaches and choreographers.

Keywords (English)

skeletal muscle, contraction time, lateral symmetry, tensiomyography, inter-couple symmetry

Abstract (Slovenian)

Športni ples je med mlajšimi in manj raziskanimi športi, s poudarkom na energijsko intenzivnih procesih, informacijsko bogate komponente motorike in estetike. Dolgoročno koordinirano gibanje in usklajeno telo sta ključna za uspešno učenje in učinkovitost pri usvajanju plesnih veščin. Zato je bil cilj naše naloge analiza med-mišičnih kontraktilnih lastnosti pri plesnih parih. Z uporabo tenziomiografije smo izmerili kontraktilne lastnosti 12 mišičnih parov na 16 plesalcih – 8 plesnih parov slovenske državne reprezentance (moški 19.1 ± 3.6 let; ženske 18.3 ± 3.2 let). Ugotovili smo, da imajo moški hitrejšo mišico gastrocnemius in mišice iztegovalke komolca, medtem, ko imajo ženske hitrejše mišice iztegovalke kolena in mišice zgornjega dela hrbta. Individualno simetrijo plesnega para smo izračunali kot razmerje med časoma krčenja mišice za moškega in žensko (v odstotkih). Ugotovili smo, da je asimetrija lahko celo večja od 50 %, predvsem za naslednje mišice: biceps femoris, rectus femoris, tibialis anterior in latissimus dorsi. Povzamemo lahko, da obstajajo lateralne razlike in razlike med spoloma plesnih parov. Povprečne razlike so logično razložene z različnimi vlogami obeh spolov znotraj plesnega para, medtem, ko individualne razlike lahko značilno odstopajo od tega. Tovrstna testiranja lahko predstavljajo pomemben pripomoček trenerjem pri dimenzioniranju obremenitev plesnih parov oziroma kreiranju koreografij.

Keywords (Slovenian)

skeletna mišica, čas krčenja, lateralna simetrija, tenziomiografija, simetrija med soplesalcema

Complete article in PDF format

complete article