Volume 16, No. 3

Authors: Vučković, Goran; Dežman, Brane; James, Nic; Erčulj, Frane

Analysis of the movement intensity of national level basketball guards and centres in defence and offence – a case study

Analiza intenzivnosti gibanja bekov in centrov v obrambi in napadu na košarkarski tekmi – študija primera

Abstract (English)

McInnes, Carlson, Jones, and McKenna (1995) reported that players change movement category every 2 seconds and only 15% of live time was spent in high-intensity activity. A case study of one guard and centre was analysed during ball in play time. Frequency, average time duration and distance covered were analysed for the time spent in each of four velocity categories – walking, slow run, fast run and sprint. A new approach was also used to assess the transitions between the velocity classes.

The results showed that more time was spent in the lowest velocity classes, although the amount of time spent walking and fast running seemed to differ in offence and defence. The players made 1.06 (centre) and 1.14 (guard) transitions between velocity classes per second.

Analysis of these relatively rapid changes in velocity classes seems to be more indicative of the intense nature of basketball and offers a potential methodology for future research.

Keywords (English)

basketball, velocity classes, distance covered, offence, defence, SAGIT

Abstract (Slovenian)

McInnes, Carlson, Jones in McKenna (1995) so ugotovili, da se struktura in intenzivnost gibanja košarkarjev na tekmi v povprečju spreminjata vsaki 2 sekundi, pri čemer predstavlja delež visoko intenzivnega gibanja 15% aktivnega dela igre. Na vzorcu dveh košarkarjev na tekmi Državnega prvenstva Slovenije, smo analizirali frekvenco, povprečni čas in pot gibanja obeh igralcev znotraj aktivnega dela igre.Hitrost gibanja je bila opredeljena s 4 hitrostnimi razredi - hoja, počasen tek, hiter tek in šprint. Intenzivnost gibanja je bila analizirana na osnovi števila prehodov med posameznimi hitrostnimi razredi.

Intenzivnost gibanja igralcev je bila najpogosteje opredeljena z nižjimi hitrostnimi razredi, vendar se je čas gibanja v hoji in hitrem teku razlikoval v napadu in obrambi. Frekvenca prehajanja med različnimi hitrostnimi razredi je bila 1.06 pri centru in 1.14 prehodov v sekundi pri branilcu.

Pogosti prehodi med različnimi hitrostnimi razredi bi lahko bili boljši indikator intenzivnosti gibanja v košarki in zato bi bilo s tem metodološkim pristopom smiselno nadaljevati.

Keywords (Slovenian)

košarka, hitrostni razredi, pot gibanja, napad, obramba, SAGIT

Complete article in PDF format

complete article