Volume 23, No. 1

Authors: Gökmen ÖZEN, Hürmüz KOÇ, Cemil AKSOY

LONG-TERM EFFECTS OF DIFFERENT TRAINING SURFACES ON ANAEROBIC POWER AND LEG STRENGTH IN ATHLETES

DOLGOROČNI UČINKI RAZLIČNIH VADBENIH POVRŠIN NA ANAEROBNO MOČ IN MOČ NOG PRI ŠPORTNIKIH

Abstract (English)

The purpose of this study was to investigate the long-term effect of training surfaces on anaerobic power and leg strength of athletes.
Forty-four male team sports athletes (Basketball: n=12; Soccer: n=20; Volleyball: n= 12) were recruited from university student population for this study. All players were well trained and with their age averaging 23.2±3.2 yrs (range 18-28 yrs). They were assigned to three experimental groups according to natural grass, wooden parquet and tartan training surface types. Every group participated in the similar strength and condition training programs apart from match games, technical and tactical training on the different training surface 4–6 times per week during training seasons (3 yrs). Moreover, anthropometrics (height, body mass, BMI, leg length and circumference), field tests (standing long jump, vertical jump, and vertical jump power) and force (leg power) measurements were taken.
No significant differences were found between experimental groups in terms of the mean age, leg circumference and vertical jump (p > .05). Significantly differences were found the mean body mass, height, BMI, leg length, standing long jump, leg power and vertical jump power between training surface groups (p < .05).
Our results indicated that the tartan training surface group had significantly higher standing long jumps performance than other groups. However, the natural grass training surface group had significantly lower vertical jump power and leg strength than other groups. As a result, tartan training surface is the most beneficial surface for vertical jump power in comparison to natural grass and wooden parquet surface.

Keywords (English)

training; surface, power, athlete, sports

Abstract (Slovenian)

Namen te raziskave je bil raziskati dolgoročne učinke vadbenih površin na anaerobno moč in moč nog pri športnikih.
Vzorec v raziskavi je obsegal 44 moških športnikov iz populacije univerzitetnih študentov, ki trenirajo ekipni šport (košarka: n = 12, nogomet: n = 20, odbojka: n = 12). Vsi igralci so bili dobro pripravljeni, stari pa so bili povprečno 23,2 ± 3,2 leta (skupina 18–28 let). Razdelili smo jih v tri eksperimentalne skupine glede na vrsto vadbene površine: naravna trava, lesen parket in tartan. Vsaka skupina je v sezonah treninga (3 leta) 4–6-krat na teden poleg igranja tekem opravila še podobne programe treninga za moč in kondicijo ter tehnični in taktični trening na različnih vadbenih površinah. Poleg tega smo opravili tudi antropometrične meritve (višina, telesna masa, BMI, dolžina in obseg noge), testiranje na terenu (skok v daljino z mesta, vertikalni skok in moč pri vertikalnem skoku) ter meritve moči (moč nog).
Med eksperimentalnimi skupinami ni bilo značilnih razlik glede povprečne starosti, obsega noge in vertikalnega skoka (p > ,05). Med skupinami, ki so trenirale na različnih površinah, smo ugotovili značilne razlike v povprečni telesni masi, višini, BMI, dolžini noge, skoku v daljino z mesta, moči nog in moči pri vertikalnem skoku (p > ,05).
Naši rezultati so pokazali, da so bili v skupini, ki je trenirala na tartanu, skoki v daljino z mesta značilno višji kot v drugih skupinah. Vendar pa sta bili moč pri vertikalnem skoku in moč nog v skupini, ki je trenirala na naravni travi, značilno nižji kot v drugih skupinah. To pomeni, da je za moč pri vertikalnem skoku tartan najugodnejša vadbena površina v primerjavi z naravno travo in lesenim parketom.

Keywords (Slovenian)

trening, površina, moč, športnik, šport

Complete article in PDF format

complete article