Volume 23, No. 2

Authors: Yusuf Köklü, Yunus Arslan, Utku Alemdaroğlu

EVIDENCE OF THE RELATIVE AGE EFFECT IN YOUTH SOCCER PLAYERS FROM TURKEY

DOKAZ O UČINKU RELATIVNE STAROSTI PRI MLADIH NOGOMETAŠIH IZ TURČIJE

Abstract (English)

The main purpose of this study was to ascertain whether the relative age effect (RAE) exists in development teams of soccer clubs across different professional leagues in Turkey. The players were allocated to one of six age subgroups (U14, U15, U16, U17, U19, U21) and league level was also considered as a factor; data on 8600 players in 408 professional teams were analyzed. Birth data and registration dates were collected by accessing the Turkish Football Federation’s official website. The results showed that the RAE is strong and significant for each lower league and per age category (p< 0.01). An ANOVA by professional league on the training experience (TE) of U14 age group showed significant differences (p< 0.01), while the ANOVAs on U15, U16, U17, U19, did not show significant differences (p> 0.05). An independent samples t-test on U21 soccer players’ TE means also yielded no significant difference (p> 0.05). In conclusion, amongst soccer players in development teams of professional clubs in Turkey, players born in the later months of the year are less likely to be selected than those born in the earlier months. It is also concluded that there is no association between TE and a player’s league level.

Keywords (English)

Birth date, player selection, talent identification, training experience

Abstract (Slovenian)

Glavni namen te raziskave je ugotoviti, ali v razvojnih ekipah nogometnih klubov iz različnih profesionalnih lig v Turčiji obstaja učinek relativne starosti (RAE). Igralce smo razdelili na šest podskupin (U14, U15, U16, U17, U19 in U21) ter kot dejavnik upoštevali tudi raven lige. Analizirali smo podatke 8.600 igralcev iz 408 profesionalnih ekip. Datume rojstva in datume registracije smo pridobili na uradni spletni strani Nogometne zveze Turčije. Rezultati so pokazali, da je učinek RAE močan in značilen za vsako nižjo ligo in glede na starostno kategorijo (p < 0,01). Izkušnje s treningi (TE) v profesionalnih ligah smo ugotavljali z ANOVO, kjer so rezultati starostne skupine U14 pokazali značilne razlike (p < 0,01), medtem ko pri U15, U16, U17 in U19 ni bilo značilnih razlik (p > 0,05). T-test za neodvisne vzorce pri srednji vrednosti TE nogometašev U21 ni pokazal značilnih razlik (p > 0,05). Kot zaključek, med nogometaši v razvojnih ekipah turških profesionalnih klubov imajo igralci, rojeni v zadnjih mesecih leta, manj možnosti, da so izbrani, kot tisti, ki so rojeni v prvih mesecih leta. Zaključili smo tudi, da med TE in ravnijo lige ni povezave.

Keywords (Slovenian)

datum rojstva, selekcija igralcev, odkrivanje talentov, izkušnje s treningi

Complete article in PDF format

complete article