Volume 23, No. 2

Authors: Dario Cerasola, Angelo Cataldo, Antonino Bianco, Daniele Zangla, Laura Capranica, Marcello Traina

DRAG FACTOR ON ROWING ERGOMETER DURING 2000-M PERFORMANCE IN YOUNG ROWERS

FAKTOR ODPORA NA VESLAŠKEM ERGOMETRU MED VESLANJEM NA 2000 M PRI MLADIH VESLAČIH

Abstract (English)

Indoor rowing is relevant for indoor training and testing. Furthermore, international indoor rowing competitions are organized using the Concept2 rowing ergometer, which permits resistance adjustments via a vent damper. To set the damper lever, indoor rowers can vary the drag factor (df) by setting the flywheel cage from 95df to 220df.
To evaluate the relationship between 2000-m indoor rowing ergometer performance with different df and the body mass of young rowers.
On three separate occasions organized on consecutive days, fifteen youth male rowers (age: 16.1±1.1yrs; body mass: 72.7±9.6kg; height: 177.4±6.4cm) performed maximal 2000-m rowing ergometer performances on a Concept2 (mod.D) with a 110df, 130df, and 150df, respectively. Average times (T110, T130 and T150) and stroke rate (SR110, SR130 and SR150) were measured. Pearson’s correlation was applied to examine the relationship between anthropometric characteristics of athletes and their 2000-m performances.
Results: Slowest 2000-m rowing ergometer performances resulted in T110 (435.0±22.7s), intermediate in T150 (433.7±25.2s,) and fastest in T130 (419.1±24s) conditions. The highest SR emerged at 110df (SR110=35.1±0.8n.min-1), intermediate at 130df (SR130=36.7±0.7n.min-1), and lowest at 150 df (SR150= 32.7±0.7n.min-1). Rowing performances were significantly (P<0.001) correlated to body weight (T110 : r=0.79; T130 : r=0.86; and T150 : r=0.84), and height (T110: r=0.78; T130: r=0.83; T150: r=0.85).
The fastest time and highest SR reached during 2000-m indoor rowing performances with a 130df setting could suggest coaches to favour this resistance level, independently from the anthropometric characteristics of youth athletes.

Keywords (English)

Drag factor, Indoor rowing, 2000-m time trial

Abstract (Slovenian)

Ergometrično veslanje je pomembno tako za treniranje kot tudi testiranje veslanja. Na mednarodnih tekmovanjih v ergometričnem veslanju uporabljajo veslaški ergometer Concept2, ki omogoča prilagoditve odpora s pomočjo dušilca. Za nastavitev dušilca lahko veslači spreminjajo faktor odpora (DF) tako, da pretok zraka skozi vztrajnik nastavijo na vrednost 95 do 220 DF.
Ugotoviti, kakšen je odnos med uspešnostjo na veslaškem ergometru na 2000 m z različnimi DF in telesno maso mladih veslačev.
V treh ločenih poskusih, ki so bili izvedeni v treh zaporednih dneh, je 15 mladih veslačev (starost: 16,1 ± 1,1 leto; telesna masa: 72,7 ± 9,6 kg; višina: 177,4 ± 6,4 cm) opravilo serijo veslanj na 2000 m na ergometru Concept2 (model D) z nastavitvami 110 DF, 130 DF in 150 DF. Merili smo povprečen čas (T110, T130 in T150) ter hitrost zavesljajev (SR110, SR130 in SR150). S Pearsonovo korelacijo smo preverili odnos med antropometričnimi značilnostmi športnikov in njihovo uspešnostjo na 2000 m.
Najpočasnejše ergometrično veslanje na 2000 m je pri T110 (435,0 ± 22,7 s), srednje hitro pri T150 (433,7 ± 25,2 s) in najhitrejše pri T130 (419,1 ± 24 s). Najvišja SR je bila ugotovljena pri 110 DF (SR110 = 35,1 ± 0,8 n.min-1), srednja pri 130 DF (SR130 = 36,7 ± 0,7 n.min-1) in najnižja pri 150 DF (SR150 = 32,7 ± 0,7 n.min-1). Uspešnost veslanja je bila značilno (P < 0,001) povezana s telesno težo (T110: r = 0,79; T130: r = 0,86 in T150: r = 0,84) in višino (T110: r = 0,78; T130: r = 0,83; T150: r = 0,85).
Najhitrejši čas in najvišja SR, dosežena med ergometričnim veslanjem na 2000 m z nastavitvijo 130 DF, trenerjem nakazujeta, da je ta raven odpora najprimernejša ne glede na antropometrične značilnosti mladih športnikov.

Keywords (Slovenian)

faktor odpora, ergometrično veslanje, časovni preizkus na 2000 m

Complete article in PDF format

complete article