Volume 16, No. 1-2

Authors: Vučković, Goran; James, Nic

The distance covered by winning and losing players in elite squash matches

Razlike v obsegu gibanja med zmagovalci in poraženci aktivnih faz v vrhunskem squashu

Abstract (English)

The aim of this research was to analyse players’ motions in elite squash matches and to establish whether or not there were differences in the distance covered between winners and losers of individual rallies. An automated player-tracking system, with operator supervision and intervention, captured players’ movements during matches at the World Team Championships (N=11). All rallies (n = 1429) were analyzed, except when a ‘let’ decision was made by the referee (n = 307). All rallies were sorted into four different time-related categories: very short, short, medium and long rallies. On average, the winners of rallies covered 0.71m less than the losers. However, in 41.4% of cases, the loser of the rally covered less distance than the winner of the rally. This result suggests that a player who forces an opponent to cover a greater distance is not guaranteed to win the rally. A general explanation for this finding is that whilst a player may dominate a rally and cause the opponent to cover a greater distance, an error by the dominant player, or a good move by the player under pressure, would result in the rally winner having covered a greater distance. Consequently, further analyses are needed to examine whether any link exists between shot selection and their outcome and the distance covered.

Keywords (English)

squash, motion analysis, rally, winners, losers, differences

Abstract (Slovenian)

Namen raziskave je bil preučiti gibanje najboljših svetovnih igralcev squasha in ugotoviti ali obstajajo razlike v poti gibanja zmagovalcev in poražencev posameznih aktivnih faz. S pomočjo avtomatičnega sledilnega sistema in nadzorom operaterja je potekalo sledenje igralcev, ki so nastopili na Svetovnem ekipnem prvenstvu (N=11). V raziskavi so bile zajete vse aktivne faze (n = 1429), razen tistih pri katerih se je aktivna faza končala s sodniško odločitvijo 'let' (n = 307). Vse aktivne faze so bile razdeljene v štiri časovne kategorije in sicer v zelo kratke, kratke, srednje in dolge aktivne faze. V povprečju so zmagovalci opravili za 0.71 m krajšo pot gibanja kot poraženci. Vendar so v 41.4% primerih poraženci opravili krajšo pot gibanja od zmagovalcev. Ti rezultati kažejo, da igralec, ki prisili nasprotnika opraviti daljšo pot gibanja, ni nujno tudi zmagovalec aktivne faze. Do tega lahko pride, ko dominanten igralec v posamezni fazi stori napako oziroma igralec v podrejenem položaju izvede zmagoviti udarec. Zaradi tega je v nadaljnjih raziskavah smiselno preučiti interakcijo med posameznimi udarci in njihovo učinkovitostjo ter potjo gibanja obeh igral

Keywords (Slovenian)

squash, analiza gibanja, aktivna faza, zmagovalci, poraženci, razlike

Complete article in PDF format

complete article