Volume 13, No. 2

Authors: Drapšin, Miodrag; Drid, Patrik; Vukotić, Petar

Anthropometric and functional changes of thigh muscles induces by strength raining

Antropometrijske in funkcionalne spremembe stegenskih mišic pri treningu moči

Abstract (English)

In muscle cells, physical activity leads to many changes, including metabolic ones or hypertrophy. As a result of these, a large increase in energy sources appears as well. During heavy resistant strength training, adaptation of many physiological processes in our body is in motion due to increased muscle activity. The purpose of this study was to follow up changes in thigh muscles’ crosssectional area and ergometric parameters during eight weeks of strength training. Forty five male subjects were included in the study (age 20.50 ± 1.32). After the eight-week period, a statistically significant increase in the cross-sectional area (CSA) of thigh muscles was recorded (left 9.26±0.32 cm2, p<0.01; and right 9.07±0.57 cm2, p<0.01). Parameter Peak Power obtained through the Wingate anaerobic test (WanT) has shown a statistically significant increase (before 719.36±104.92 W, p<0.01; after 790.68±112.72 W, p<0.01). In the eight week period, significant metabolic changes followed the structural ones. There is a significant correlation between anthropometric and ergometric changes (r = 3.21; p<0.05).

Keywords (English)

strength training, anthropometry, metabolism

Abstract (Slovenian)

Telesna dejavnost v mišičnih celicah povzroča veliko sprememb vključno s presnovnimi ali hipertrofičnimi spremembami. Posledica teh sprememb je tudi veliko povečanje energijskih virov. Med treningi moči z velikimi bremeni se v telesu zaradi povečane mišične dejavnosti sprožijo mnogi fiziološki procesi. Namen pričujoče študije je bila spremljava sprememb v prečnem prerezu stegenske mišice in ergometrijskih parametrov med osemtedenskim treningom moči. V študijo je bilo vključenih 45 moških (starih 20.5 let ± 1.32). Po osmih tednih je bilo mogoče opaziti statistično značilno povečanje prečnega prereza (CSA) stegenskih mišic (levo 9.26±0.32 cm2, p<0.01; in desno 9.07±0.57 cm2, p<0.01). Parameter Peak Power, ki smo ga izmerili s pomočjo Wingateovega anaerobnega testa (WanT) je pokazal na statistično značilno povečanje (prej 719.36±104.92 W, p<0.01; potem 790.68±112.72 W, p<0.01). V obdobju osmih tednov so presnovne spremembe sledile strukturnim, med antropometrijskimi in ergonomskimi spremembami pa obstaja statistično značilna povezanost (r = 3.21; p<0.

Keywords (Slovenian)

trening moči, antropometrija, metabolizem

Complete article in PDF format

complete article