Volume 13, No. 1

Authors: Pach, Martin

Influence of budybuilding exercises on motor and body development of youth

Vliv vadbe bodybuildinga na gibalni in telesni razvoj mladostnikov

Abstract (English)

The presented experiment was to verify whether bodybuilding exercises are appropriate physical activity for adolescents. During the seven months of the experiment, we studied the effect of bodybuilding exercises combined with compensatory exercises. Their influence upon physical and motor development of the studied group of adolescents has been assessed by anthropometric measurements, tests of motor performance, tests of flexibility and joint mobility on the experimental and control group. The comparison of anthropometric outcomes of both groups has not rendered to express more explicit conclusions. Only a slight manifestation in physical development of experimental group occurred. The increase in motor performance was recorded in both groups. However, the improvement of the experimental group showed a distinctively higher rate: out of seven tests, higher gains were recorded in six, while flexibility and joint mobility maintained on the same level.

Keywords (English)

pubescent age, bodybuilding exercises, stretching exercises, motor performance, joint mobility, flexibility.

Abstract (Slovenian)

S predstavljenim poskusom smo želeli ugotoviti, ali je vadba bodybuildinga ustrezna telesna dejavnost za mladostnike. V sedemmesečnem eksperimentu smo preučevali učinek vaje bodybuildinga, ki smo jih kombinirali s kompenzacijskimi vajami. Učinek vadbe na telesni in gibalni razvoj skupine adolescentov smo preverjali z antropometrijskimi meritvami, gibalnimi testi in testi gibljivosti na eksperimentalni in kontrolni skupini. Primerjava antropometrijskih sprememb ni pokazala razlik med kontrolno in eksperimentalno skupino, na podlagi katerih bi lahko prišli do jasnih zaključkov. Zaznati je bilo le rahlo intenzivnejšo spremembo v telesnem razvoju pri eksperimentalni skupini. Napredek v gibalnem razvoju smo zaznali pri obeh skupinah, pri čemer pa je eksperimentalna skupina napredovala precej bolj, saj smo zaznali večji napredek v šestih izmed sedem gibalnih testov, medtem ko sta splošna gibljivost in gibljivost sklepov ostala na isti ra

Keywords (Slovenian)

doba odraščanja, vadba bodybuildinga, raztezne vaje, gibalna učinkovitost, gibljivost sklepov, gibljivost

Complete article in PDF format

complete article