Volume 13, No. 1

Authors: Debevec, Tadej; Burnik, Stojan; Jereb, Blaž

Dynamic of heart rate under step test loadings as an indicator of altitude acclimatisation

Dinamika frekvence srca med step testom kot kazalec aklimatiziranosti na povečano nadmorsko višino

Abstract (English)

The human body’s adaptation to the decreased partial pressure of oxygen is called altitude acclimatisation. It is particularly important for alpinists who perform high-intensity workouts at a high altitude. Assessing someone’s level of acclimatisation is a difficult problem. In our study, which was conducted prior to and during an expedition to the Peruvian Andes in South America organised by the Faculty of Sports of the University of Ljubljana, our main goal was to analyse the heart rate (HR) as an indicator for assessing the level of acclimatisation to high altitudes. The experiment consisted of five testing sessions, based on a simple step test, before and during the expedition. Eleven people took part in the experiment, eight of whom were female. The analysis yielded interesting results especially in the change of HR after a prolonged time at higher altitudes. Contrary to other studies, our research showed an increase in HR after the acclimatisation period. We concluded that in future studies, it is very important, especially out in the field, to monitor all the main factors that influence HR. Only in this case can HR become useful for monitoring personal acclimatisation.

Keywords (English)

high altitude, step test, heart rate, acclimatisation

Abstract (Slovenian)

Prilagajanju organizma na zmanjšan delni tlak kisika pravimo višinska aklimatizacija. Ta je ključnega pomena za alpiniste, ki plezajo na večjih višinah. Oceniti kdaj je alpinist dovolj dobro aklimatiziran za plezanje na velikih višinah je zapleten problem. Z njim se do sedaj raziskovalci niso veliko ukvarjali. V raziskavi, ki smo jo izvedli v okviru odprave v Perujske Ande pod okriljem Katedre za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi, Fakultete za šport, je bil naš cilj preučiti frekvenco srca (FS), kot kazalec aklimatiziranosti. Ta kazalec smo izbrali zaradi relativno enostavnega merjenja in prenosa podatkov na terenu. Eksperiment je potekal v obliki petkratnega testiranja preiskovancev s testom stopanja na klopco pred in med odpravo. Meritve so bile izvedene na enajstih posameznikih od katerih je bilo osem žensk. Po analizi rezultatov pridobljenih med procesom aklimatizacije in ob zaključku odprave smo dobili zanimiva dejstva predvsem o spreminjanju FS med potekom aklimatizacije. Iz njih je razvidno povečevanje FS po obdobju aklimatizacije kar je v nasprotju z večino dosedanjih raziskav. Ugotovili smo tudi, da so meritve na terenu zahtevnejše kot v laboratoriju in da se na terenu nenehno spreminja veliko dejavnikov, ki vplivajo na FS. Smiselno je izvesti nadaljnje raziskave z več preiskovanci in večjim številom spremljanih spremenljivk, na podlagi katerih bo lahko alpinist na odpravi sam, s pomočjo merilca FS, ocenil raven svoje aklimatizirano

Keywords (Slovenian)

velika nadmorska višina, step test, frekvenca srca, aklimatizacija

Complete article in PDF format

complete article