Volume 12, No. 2

Authors: Brewer, Britton W.; Buman, Matthew P.

Attentional focus and endurance performance: review and theoretical integration

Usmerjanje pozornosti in vzdržljivost: pregled in teoretična integracija spoznanj

Abstract (English)

The objective was to review research on attentional focus and endurance performance in the context of relevant theory. The purpose of this article is to present a theoretical integration of previous empirical findings and to offer theory-based directions for future research. A narrative review of experimental and correlational studies examining the relationship between attentional focus and endurance performance was conducted. The results showed that, for experienced athletes, associative strategies appear to be more effective than dissociative and control strategies. Only dissociation appears to be an effective strategy for inexperienced performers. These findings are consistent with the parallel processing model of Leventhal and Everhart (1979).

Keywords (English)

association, cognitive strategies, dissociation, perceived exertion

Abstract (Slovenian)

Članek predstavlja pregled študij o usmerjanju pozornosti in vzdržljivosti v različnih teoretičnih okvirjih. Namen prispevka je predstaviti teoretično integracijo izsledkov dosedanjih empiričnih študij s tega področja in na podlagi teoretičnih spoznanj oblikovati smernice za nadaljnje raziskovanje. Pregledali smo eksperimentalne in korelacijske študije, ki preučujejo odnos med usmerjanjem pozornosti in vzdržljivostjo. Rezultati so pokazali, da so za izkušene športnike asociativne strategije usmerjanja pozornosti učinkovitejše kot disociativne in kontrolne strategije. Za neizkušene športnike pa je disociacija edina učinkovita strategija. Ta spoznanja so skladna z modelom vzporednega procesiranja avtorjev Leventhala in Everharta (19

Keywords (Slovenian)

asociacija, kognitivne strategije, disociacija, zaznan napor

Complete article in PDF format

complete article