Volume 12, No. 2

Authors: Škof, Branko; Boben, Dušica; Zabukovec, Vlasta; Cecić Erpič, Saša

Attitudes to conditioning activities in physical education: a comparison between teachers and pupils

Stališča do vzdržljivostnih aktivnosti v športni vzgoji: primerjava med učitelji in učenci

Abstract (English)

The purpose of the research was to ascertain physical education (PE) teachers’ attitudes to conditioning activities and any differences in attitudes between teachers and pupils.

The questionnaires »Pupils’ Attitudes to Conditioning Activities Questionnaire« and »Teachers’ Attitudes to Conditioning Activities Questionnaire« (Boben, Cecić Erpič, Škof & Zabukovec, 2005) were used to measure the attitudes of 89 PE primary and high school teachers and 1,152 pupils aged from 12 to 18 years. PE teachers have a highly positive attitude to the conditioning contents of PE, while teachers with more pedagogical experience perceive the pupils’ attitude to conditioning activities even more positively. ANOVA and MANOVA results showed that teachers perceive pupils’ attitudes to conditioning activities more critically than the pupils themselves. The teachers’ perception, however, does not differentiate between genders and age groups of young people. It can be concluded that the effectiveness of pedagogical work in PE classes would be improved by increasing teachers’ sensitivity to perceptions of pupils’ interests and needs.

Keywords (English)

attitudes, conditioning activities, physical education, teachers, pupils

Abstract (Slovenian)

Namen študije je raziskati stališča učiteljev športne vzgoje do kondicijskih aktivnosti in ugotoviti ali obstajajo razlike v tovrstnih stališčih med učenci in učitelji. Za ugotavljanje stališč 89 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev športne vzgoje in 1152 učencev in dijakov, starih od 12 do 18 let, smo uporabili "Vprašalnik o stališčih učencev do kondicijskih aktivnosti" in "Vprašalnik o stališčih učiteljev športne vzgoje do kondicijskih aktivnosti" (Boben, Cecić Erpič, Škof & Zabukovec, 2005). Učitelji športne vzgoje imajo visoko pozitivna stališča do kondicijskih vsebin v okviru športne vzgoje, tisti z več pedagoškimi izkušnjami pa učenčeva stališča do kondicijskih aktivnosti zaznavajo še bolj pozitivno. Rezultati ANOVe in MANOVe so pokazali, da učitelji zaznavajo stališča učencev bolj kritično kot učenci sami. Spol in starost učencev ne vplivata na učiteljevo zaznavanje učenčevih stališč. Na podlagi rezultatov zaključujemo, da bi s povečanjem učiteljeve senzitivnosti zaznavanja stališč učencev lahko vplivali na povečanje učinkovitosti pedagoškega dela v okviru športne vzg

Keywords (Slovenian)

stališča, kondicijske aktivnosti, športna vzgoja, učitelji, učenci

Complete article in PDF format

complete article