Volume 12, No. 2

Authors: Supej, Matej; Cernigoj, Marjan

Relations between different technical and tactical approaches and overall time at men's world cup giant slalom races

Povezave med različnimi tehničnimi in taktičnimi pristopi ter končnim časom na moških tekmovanjih za svetovni pokal v veleslalomu

Abstract (English)

This work presents a comparison between two computer-aided video analyses of the men’s World cup races in Giant Slalom held in Sölden in 2004/05 and 2005/06. Six of the best WC racers in Sölden 04/05 and seven in 05/06 were analysed. For the purposes of our study, in both cases the course was split into nine similar sections according to the terrain configuration and the course setup. The overall time, section time, section time differences, relative percentage differences and the theoretical fastest time were considered. We show that analysing the best WC racers’ performances during a series of course and terrain variations can yield very different conclusions due to their different technical skills and tactical abilities which are these days playing the main role in ski racing. Further, this work reveals that the time variances in certain sections can be as high as 10%.

Keywords (English)

alpine skiing, World Cup racing, giant slalom, computer video analysis, technique, tactics

Abstract (Slovenian)

Delo predstavlja primerjavo med dvema računalniško podprtima video analizama moških tekem za Svetovni Pokal v veleslalomu v Söldnu za sezono 2004/05 in 2005/06. Analizirali smo šest najboljših tekmovalcev za Svetovani pokal v Söldnu za sezono 04/05 in sedem za sezono 05/06. Progo smo za potrebe naše analize razdelili na devet odsekov glede na konfiguracijo terena in postavitev proge. Obravnavali smo končni čas, čas odseka, razlike v odsekih, relativne razlike v odsekih in teoretično najhitrejši čas. Analiziranje nastopov najboljših tekmovalcev za Svetovni Pokal na različnih konfiguracijah terena in postavitvah proge razkrije velike razlike med njihovim tehničnim znanjem in taktičnimi sposobnostmi. Ravno tehnično znanje in taktične sposobnosti pa imajo danes ključno vlogo v tekmovalnem smučanju. Poleg tega delo razkrije, da so razlike med najboljšimi tekmovalci v določenih odsekih lahko velike tudi 10

Keywords (Slovenian)

alpsko smučanje, Svetovni pokal, veleslalom, računalniška video analiza, tehnika, taktik

Complete article in PDF format

complete article