Volume 12, No. 2

Authors: Pori, Primož; Šibila, Marko

Analysis of high-intensity large-scale movements in team handball

Analiza najintenzivnejših gibanj v rokometu

Abstract (English)

The intensity of large-scale movements in team handball can be classified in four categories of velocity. The primary aim of the article is to analyse the 4th velocity class (large-scale movements above 5.2 m/s) during a handball match, with a particular focus on the frequency and distances of such events. The sample group consisted of 36 male team handball players of different playing positions. The output data on large-scale movements obtained from the SAGIT (Ljubljana, Slovenia) programme were processed using selected descriptive statistical methods. The differences between the arithmetical mean values of the results of the chosen loading variables were tested for the first and second halves of the match with the use of a t-test method for pairs. During the analysed matches, players from the chosen sample on average covered 620 m, SD = 70 m of movements with a velocity above 5.2 m/s. An analysis of the frequency of movements with the highest intensity showed that players from the sample averaged 80 events, SD= 14 events of the 4th VC per analysed match. The average distance of these movements (sprints) was 7.7 m, SD = 2.3 m. The results of the research show that players from the sample were unable to maintain the same level of loading throughout the entire match. Reasons for the smaller number of highest intensity cyclic movements in the second half can mostly be found in the level of physical preparation of the players included in the sample, as well as in the tactical plan of the teams trying to maintain the achieved result.

Keywords (English)

team handball, loading, velocity classes, match analysis, computer vision

Abstract (Slovenian)

V rokometu lahko intenzivnost cikličnih gibanj opredelimo s štirimi hitrostnimi razredi. Hitrostni razred (HR) najvišje intenzivnosti je 4 HR, za katerega so značilna gibanja igralcev nad 5,2 m/s. Osnovni namen prispevka je bila podrobna analiza 4 HR med rokometno tekmo. Zanimala nas je pogostost pojavljanja ter dolžina tovrstnih gibanj, poleg tega pa smo želeli dobiti podatke tudi o količini najintenzivnejših gibanj v desetminutnih odsekih tekme. Vzorec merjencev je sestavljalo 36 rokometašev na različnih igralnih mestih. Podatke smo zbirali na šestih modelnih tekmah s pomočjo sistema SAGIT in jih kasneje obdelali s osnovno opisno statistiko. Razlike med aritmetičnimi sredinami rezultatov spremenljivk obremenitev v prvem in drugem polčasu tekem smo testirali z t-testom parov. Izbrani igralci so v povprečju opravili 620 m gibanj v 4 HR. Na analiziranih tekmah smo zabeležili v povprečju 80 gibanj nad 5.2 m/s, ki so bila v povprečju dolga 7.7 m. Rezultati analize so pokazali, da igralci niso bili sposobni ohranjati isto raven obremenitev skozi celotno tekmo. Razloge upada najintenzivnejših cikličnih gibanj v drugem polčasu smo iskali predvsem v ravni kondicijske priprave igralcev našega vzorca, kot tudi rezultatskemu taktiziranju ekip v drugem polč

Keywords (Slovenian)

rokomet, obremenitve, hitrostni razredi, analiza tekem, računalniški vid

Complete article in PDF format

complete article