Volume 12, No. 2

Authors: Erčulj, Frane; Doupona Topič, Mojca

Analysis of the organisational characteristics of Slovenian basketball clubs

Analiza organiziranosti slovenskih košarkarskih klubov

Abstract (English)

The aim of this study is to present the organisational characteristics of basketball clubs of the 1.A, 1.B and 2nd Slovenian basketball leagues (SKL) and to analyse them in terms of the ‘Guidelines on the Development of Basketball in Slovenia’. We were also interested to identify the characteristics that distinguish between clubs competing at different levels of quality. The data were acquired through a survey questionnaire which was completed by 26 basketball clubs. Differences between the clubs engaging in competitions at different levels were established using the Chi-square and one-way ANOVA statistical methods.


The results of the study show that the selected clubs failed to consistently provide suitable conditions for the work of their senior-men teams, namely the conditions stipulated in the ‘Guidelines on the Development of Basketball in Slovenia’. It may thus be established that these clubs often fail to provide their senior-men teams with a sufficient number of training sessions and that there are not enough professional and part-time coaches, doctors, physiotherapists and psychologists in the clubs in general. It would also be desirable that the senior-men teams of the 1.A SKL consist of a greater number of talented domestic players and fewer expensive foreign players.

Keywords (English)

Slovenian basketball clubs, senior-men teams, organisational activities.

Abstract (Slovenian)

V pričujoči študiji smo se odločili predstaviti nekatere značilnosti strokovnega in organizacijskega dela s članskimi ekipami košarkarskih društev v 1.A, 1.B in 2. slovenski košarkarski ligi in jih analizirati v luči smernic razvoja, ki jih je sprejela Košarkarska zveza Slovenije. Zanimalo nas je tudi v katerih od omenjenih značilnostih se društva, ki tekmujejo na različnih kakovostnih ravneh med seboj razlikujejo. Potrebne podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 26 košarkarskih klubov. Za ugotavljanje razlik med društvi, ki nastopajo na različnih tekmovalnih ravneh smo uporabili statistični metodi hi-kvadrat in enostopenjsko analizo variance. Rezultati raziskave kažejo, da izbrana društva ne zagotavljajo vedno ustreznih pogojev za delo svojih članskih ekip oz. takšnih, ki jih narekujejo smernice razvoja, ki jih je sprejela košarkarska zveza. Ugotavljamo, da društva svojim članskimi ekipam pogosto ne zagotavljajo zadostnega števila treningov, da v društvih nasploh, kot tudi v članskih ekipah, primanjkuje profesionalnih in honorarnih trenerjev, kakor tudi zdravnikov, fizioterapevtov in psiholo

Keywords (Slovenian)

slovenska košarkarska društva, članske ekipe, strokovno-organizacijska dejavnost

Complete article in PDF format

complete article