Volume 12, No. 2

Authors: Emes, Claudia; Legg, David

Disability sport simulations in adapted physical activity: experiences of participants

Simulacije v športih za invalide pri prilagojeni telesni vadbi: izkušnje sodelujočih

Abstract (English)

Simulation is used for awareness activities and for learning disability sport in adapted physical activity courses. The impact of participation in simulations is explored using qualitative inquiry involving 79 post-secondary students: 54 women and 25 men (ages 19 to 41). Content analysis of the questionnaire responses indicated that the impact of the simulation was reflected in three conceptual categories: (a) purpose; (b) feelings; and (c) learning. The themes that emerged were: for purpose (a) feeling what it is like to have a disability, and (b) participating in disability sport; for feelings (a) enjoyment of sport, (b) challenges, and (c) vulnerability; and, for learning, (a) what students valued, and (b) first-hand experience with the challenges that individuals with disabilities face every day. Students demonstrated some misunderstandings and risks despite overall positive responses to the experience.

Keywords (English)

simulation, teaching, adapted physical activity

Abstract (Slovenian)

Simulacije se uporabljajo v aktivnostih zavedanja in pri učenju športa za invalide v okviru učnih ur prilagojene telesne vadbe. Vpliv sodelovanja v simulacijah smo ugotavljali s pomočjo kvalitativne raziskave, v kateri je sodelovalo 79 študentov: 54 žensk in 25 moških (starih od 19 do 41 let). Analiza odgovorov iz vprašalnika je pokazala, da se je vpliv simulacije izrazil v treh konceptualnih kategorijah: (a) namen, (b) občutki in (c) usvojeno znanje. Teme so bile naslednje: pri namenu: (a) občutek živeti z invalidnostjo in (b) sodelovanje v športih za invalide; pri občutkih: (a) uživanje v športu, (b) izzivi in (c) ranljivost; ter pri usvojenem znanju (a) kaj študenti cenijo in (b) neposredna izkušnja premagovanja izzivov, s katerimi se invalidi srečujejo vsak dan. Kljub splošnemu pozitivnemu odzivu na izkušnjo pa so študentje navajali tudi nerazumevanje in tvega

Keywords (Slovenian)

simulacija, poučevanje, prilagojena telesna vadba

Complete article in PDF format

complete article