Volume 12, No. 2

Authors: Chatziefstathiou, Dikaia

"All sport for all people": the socialist challenge, Coubertin and the ideology of popular olympism

'Vsi športi za vse ljudi': socialistični izziv, Coubertin in ideologija 'popularnega' olimpizma

Abstract (English)

Ever since its beginning at the 1894 Paris International Congress, the Olympic Movement has been challenged by the emerging historical, political circumstances and social conditions which have at certain times have even threatened its existence. In the aftermath of the Great War (1914-1918), socialist and worker movements arose that organised their own sport events, their own ‘Olympiads’, as a form of resistance against the ‘bourgeois’, elitist and exclusionary Olympic Games. The present paper focuses on Baron Pierre de Coubertin’s ideas, motives and actions as expressed in his published articles and personal correspondence during the 1918-1931 period and examines his discursive strategies to attract popular interest in Olympic sport in order to safeguard the movement from the emerging external pressures. As evidenced in documents that were analysed, Coubertin’s new motto ‘all sport for all people’ constituted a new principle of the reconstructed, more democratic and inclusive model of ‘popular’ Olympism that aimed at countering the pressures generated in the political environment of the Olympic movement.

Keywords (English)

Baron Pierre de Coubertin, (popular) Olympism, social classes, paternalism, Olympic movement, ethnographic content analysis

Abstract (Slovenian)

Že od same ustanovitve na mednarodnem kongresu v Parizu leta 1894 se Olimpijsko gibanje sooča z izzivi spreminjajočih se zgodovinskih, političnih in družbenih razmer, ki so nekajkrat celo ogrozile njegov obstoj. V negotovih časih po prvi svetovni vojni (1914-1918) so se izoblikovala socialistična in delavska gibanja, ki so organizirala svoje športne prireditve, svoje 'olimpijade', s katerimi so pokazala odpor do 'meščanskih' in elitističnih olimpijskih iger, ki so bile tedaj le za izbrance. V središču pričujočega prispevka so ideje, nagibi in dejanja barona Pierra de Coubertina, kot jih je sam zapisal v objavljenih člankih in osebni korespondenci med letoma 1918 in 1931. Prispevek tudi preučuje diskurzivne strategije za povečanje zanimanja javnosti za olimpijske športe, katerih cilj je zaščititi Olimpijsko gibanje pred vse večjimi zunanjimi pritiski. Analizirani dokumenti pričajo, da je Coubertinov novi moto 'Vsi športi za vse ljudi' prežet z novim načelom prenovljenega, bolj demokratičnega in inkluzivnega modela 'popularnega' olimpizma, čigar cilj je bil obraniti Olimpijsko gibanje pred pritiski iz političnega okol

Keywords (Slovenian)

baron Pierre de Coubertin, (popularni) olimpizem, družbeni razredi, paternalizem, Olimpijsko gibanje, analiza etnografske vsebine.

Complete article in PDF format

complete article