Volume 12, No. 2

Authors: Baić, Mario; Sertić, Hrvoje; Cvetković, Čedomir

Differences in physical fitness levels of greco-roman wrestlers with varying degress of success

Razlike v telesni pripravljenosti različno uspešnih rokoborcev grško-rimskega sloga

Abstract (English)

The aim of this paper is to determine differences between wrestlers of various degrees of success as regards their physical fitness levels. The sample of subjects comprised 43 Croatian national team Greco-Roman wrestlers aged 15 to 17 years (cadets). They were divided into three groups on the basis of their sports achievements at the national championship (first, second and third places). 16 variables that to the largest extent comprise the Polish test battery for advanced wrestlers (Starosta & Tracewski, 1981; 1998) were used. The obtained results were processed by means of the multivariate (MANOVA) and univariate (ANOVA) analyses of variance. When interpreting the results of the selected variables assessing physical fitness levels it was found that the three variably successful groups of Croatian wrestlers differ statistically significantly. A statistically significant individual contribution to the intergroup differences was obtained for the following variables: undergrasp pull-ups on the horizontal bar (strength endurance of the arms), pirouettes (specific speed) and throwing the manikin applying the belly to back souplé (specific endurance). The obtained intergroup differences can be explained by the higher values of sport experience (in years) with the more successful wrestlers. This thesis should be further verified because some expert wrestling coaches believe that the more successful wrestlers in the national team mostly come from the better organised wrestling clubs in which they train under the guidance of high quality, educated coaches. The results may help in defining the framework of model characteristics of cadet wrestlers.

Keywords (English)

cadet wrestlers, Croatia, motor abilities, cardiorespiratory fitness, model characteristics

Abstract (Slovenian)

Namen tega prispevka je opredeliti razlike v telesni pripravljenosti različno uspešnih rokoborcev. Vzorec je zajemal 43 rokoborcev grško-rimskega sloga iz hrvaške reprezentance, starih od 15 do 17 let (kadeti). Razdelili smo jih v tri skupine glede na njihove športne dosežke na državnem prvenstvu (prvo, drugo in tretje mesto). Uporabili smo 16 spremenljivk, ki v večini obsegajo poljsko baterijo testov za uspešnejše rokoborce (Starosta & Tracewski, 1981, 1998). Dobljene rezultate smo obdelali z MANOVO in ANOVO. Rezultati izbranih spremenljivk za ocenjevanje telesne pripravljenosti je pokazala, da so med tremi skupinami različno uspešnih rokoborcev značilne razlike. Posamične statistično značilne prispevke k razlikam med skupinami smo odkrili v moči in vzdržljivosti rok, specifičnihitrostiinspecifičnivzdržljivosti. Ugotovljene razlike med skupinami lahko pojasnimo z več športnimi izkušnjami pri uspešnejših rokoborcih. To tezo je potrebno še nadalje preveriti, saj nekateri trenerji rokoborbe, ki so strokovnjaki v tem športu, menijo, da uspešnejši rokoborci v reprezentanci večinoma prihajajo iz bolje organiziranih rokoborskih klubov, kjer trenirajo pod vodstvom izobraženih, vrhunskih trenerjev. Dobljeni rezultati pa lahko služijo za določitev okvirnih značilnosti modela rokoborcev kade

Keywords (Slovenian)

rokoborci kadeti, motorične sposobnosti, kardiorespiratorna telesna pripravljenost, značilnosti modela

Complete article in PDF format

complete article