Volume 12, No. 1

Authors: Iskra, Janusz; Čoh, Milan

A review of biomechanical studies in hurdle races

A review of biomechanical studies in hurdle races

Abstract (English)

Hurdle runs belong to that group of track and field events in which superb performance is achieved by combining motor preparation with a champion’s hurdle technique. The technique of the hurdle run not only involves clearing ten hurdles but also running prior to the first hurdle and running between the other hurdles.

The aim of this study is to introduce the range of hurdle biomechanical investigations.

Kinematic analysis constitutes the broadest range of studies in the field of biomechanics. Kinematic studies are commonly ranked in the following three categories: continual studies, cross-section studies, and comparative studies. Most studies in the field of the kinematics of hurdling concern sprint events, especially men’s 110 m hurdles. The limited focus on 400 m hurdles can be attributed to the specificity of the event.

Many biomechanical studies are composed of speedometric and accelerometric researches. Such studies are usually conducted during the most important track and field championships.

Among biomechanical studies of hurdling an essential part is played by analysis that takes advantage of a dynamographic method.

An electromiographic method is rarely used in the biomechanical studies of hurdlers.

The future of biomechanical studies of hurdling is seen as moving in the direction of complex studies and comprehensive research programmes. These studies not only involve various methods of biomechanical analysis but information is also derived from other fields of sports and exercise such as physiology, the biochemistry of exercise or the theory of sports training.

Keywords (English)

hurdle runs, biomechanics, kinematics, dynamographics, accelerometrics.

Abstract (Slovenian)

Teki čez ovire spadajo v skupino atletskih disciplin, pri katerih odlična izvedba združuje motorično pripravo in vrhunsko tehniko teka čez ovire. Tehnika teka čez ovire ne obsega le premagovanja desetih ovir, temveč tudi tek pred prvo oviro in tek med ostalimi ovirami. Namen te raziskave je predstaviti zbirko biomehanskih raziskav teka čez ovire. Kinematične raziskave so običajno razvrščene v naslednje tri kategorije: kontinuitetne, medsekcijske in komparativne raziskave. Največje število raziskav s področja kinematike teka čez ovire obravnava sprinterske discipline, in sicer predvsem tek čez ovire na 110 metrov za moške. Zaradi svoje specifičnosti, je manjše pozornosti deležen tek čez ovire na 400 metrov. Veliko število biomehanskih študij sestavljajo študije preučevanja hitrosti in pospeškov. Bistvenega pomena pri biomehanskih študijah tekov čez ovire je analiza, ki temelji na dinamografski metodi. Elektromiografska metoda je v biomehanskih študijah tekov čez ovire redko uporabljena. V prihodnosti pričakujemo, da bodo biomehanske raziskave tekov čez ovire postale del kompleksnih študij in izčrpnih raziskovalnih programov. Te raziskave ne vključujejo le različnih metod biomehanske analize, temveč ponujajo tudi podatke, ki izhajajo iz drugih športnih in vadbenih področij kot so na primer fiziologija, biokemija vadbe ali teorija športnega trenira

Keywords (Slovenian)

tek čez ovire, biomehanika, kinematika, dinamografija, merjenje pospeškov

Complete article in PDF format

complete article