Volume 12, No. 1

Authors: Sigmund, Erik; Frömel, Karel; Sigmundová, Dagmar; Sallis, James F.

Age and gender patterns of physical activity: the contributions of physical education and organised physical activity

Vzorci telesne aktivnosti glede na starost in spol: delež športne vzgoje in organizirane telesne aktivnosti

Abstract (English)

School physical education (PE) is an important component of promoting healthy physical activity (PA) patterns during childhood and adolescence. However, the proportion of school PE in daily PA has not been completely examined. The contribution of activity energy expenditure (‘AEE’) spent in PE and organised sport was examined in 855 girls and 585 boys aged 11.5-19.4. AEE was assessed by using the Caltrac accelerometer and daily logs. The age-related proportion of AEE spent on PE is higher in girls in comparison to boys (p<.0001) in all age categories (10:7% aged 11.5-13.4, 13:11% aged 13.5-15.4, 17:10% aged 15.5-17.4, and 19:118% aged 17.5-19.4). The proportion of AEE girls spend on organised PA is also higher than for boys (p=.0005) in all age categories (12:11% aged 11.5-13.4, 18:16% aged 13.5-15.4, 18:17% aged 15.5-17.4, and 22:15% aged 17.5-19.4). PE and organised sport significantly helped reduce the age-related decrease of PA especially in girls. The current findings indicate both PE and organised PA can be effective intervention strategies for increasing youth PA, especially in girls. Therefore, policies and resources supporting these programmes should be strengthened.

Keywords (English)

activity energy expenditure, physical inactivity, Caltrac accelerometer, weekdays, weekends, girls, boys

Abstract (Slovenian)

Športna vzgoja (PE) predstavlja pomembno komponento pri vzpodbujanju zdravih vzorcev telesne aktivnosti (PA) v otroštvu in adolescenci, kljub temu pa delež športne vzgoje v sklopu dnevne telesne aktivnosti še ni popolnoma raziskan. Kakšen delež k porabi energije pri telesni aktivnosti (AEE) prispeva športna vzgoja in organizirana vadba smo ugotavljali na vzorcu 855 deklet in 585 fantov starih od 11 do 19 let. AEE smo ocenili s pospeškometrom Caltrac in dnevnimi zapisi. Odstotek porabe energije pri aktivnostih v okviru športne vzgoje je v vseh starostnih skupinah večji pri dekletih kot pri fantih. Dekleta vseh starostnih skupin porabijo večji odstotek energije tudi v aktivnostih organizirane telesne vadbe. Športna vzgoja in organizirana telesna vadba predvsem pri dekletih pomembno zmanjšujeta upad telesne aktivnosti, do katerega pride zaradi vpliva starosti. Ugotovitve kažejo, da tako športna vzgoja kot tudi telesna vadba lahko predstavljata strategijo učinkovitega poseganja v povečevanje telesne aktivnosti mladostnikov, še posebej deklet. Zaradi tega je potrebno nameniti več pozornosti spodbujanju tovrstnih programov in oblikovanju ustrezne zakonoda

Keywords (Slovenian)

poraba energije pri aktivnostih, telesna neaktivnost, pospeškometer Caltrac, šolska športna vzgoja

Complete article in PDF format

complete article